26 câu đố với bảng chữ cái tiếng Anh

20 Tháng Mười Hai 2017 680 lượt đọc

Các bố mẹ có thể dùng những câu đố này để cùng con luyện từ vựng tiếng Anh - chủ đề Bảng chữ cái. Phần câu hỏi và phần trắc nghiệm để biết đáp án được tách riêng nhằm tiện cho bố mẹ nào muốn in ra nhé!

 1. Aa What begins with A? Can you think of a fruit that starts with A?    
 2. Bb Can you think of a colour that starts with B
 3. Cc Can you think of a piece of furniture that starts with C?
 4. Dd Can you think of an animal that starts with D?
 5. Ee Can you think of a body part that starts with E
 6. Ff Can you think of a musical instrument that starts with F
 7. Gg Can you think of an animal that starts with G
 8. Hh Can you think of a body part that starts with H?
 9. Ii Can you think of a place that starts with I?
 10. Jj Can you think of a verb that starts with J?
 11. Kk Can you think of an animal that starts with K?
 12. Ll Can you think of a body part that starts with L?
 13. Mm Can you think of a big number that starts with M
 14. Nn Can you think of a body part that starts with N
 15. Oo Can you think of a fruit that starts with O
 16. Pp Can you think of a job that starts with P?
 17. Qq Can you think a person who starts with Q?
 18. Rr Can you think of a flower that starts with R
 19. Ss Can you think of something in the sky that starts with S
 20. Tt Can you think of a piece of clothing that starts with T
 21. Uu Can you think of a thing (you can use in the rain) that starts with U
 22. Vv Can you think of a musical instrument that starts with V?
 23. Ww Can you think of an adjective that starts with W
 24. Xx Can you think of any words that start with X?
 25. Yy Can you think of a colour that starts with Y
 26. Zz Can you think of a place that starts with Z

(Theo englishclub.com)

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc