Bài tập luyện từ và câu lớp 4 - học kỳ I.

12 Tháng Mười Hai 2017 977 lượt đọc

Phạm vi ôn tập từ và câu lớp 4 – học kỳ 1

- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ ngữ: phù hợp với các chủ điểm:

+ Thương người như thể thương thân

+ Măng mọc thẳng

+ Trên đôi cánh ước mơ

+ Có chí thì nên

+ Tiếng sáo diều

- Cấu tạo từ:

+ Phân biệt được tiếng và từ,

+ Xác định tiếng có nghĩa và tiếng không có nghĩa trong một từ,

+ Phân biệt được 2 từ đơn và 1 từ phức,

+ Phân biệt từ láy và từ ghép,

+ Phân biệt các loại từ láy, nhận diện được từ láy đặc biệt,

+ Phân biệt được từ ghép tổng hợp và ghép phân loại.

- Từ loại:

+ Xác định được đúng từ loại: danh từ, động từ, tính từ trong một câu cụ thể.

+ Phân biệt được các loại danh từ: danh từ chung, danh từ riêng,

+ Phân biệt được các loại tính từ: trạng thái, màu sắc, hình dáng, tính chất,

+ Phân biệt rõ động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái, giữa động từ chỉ trạng thái và tính từ,

- Câu:

+ Nhận diện được câu, nắm được các yêu cầu khi viết câu, chia tách đúng các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ của câu.

+ Phân biệt một số kiểu câu: kiểu câu đơn và câu ghép; kiểu câu ai làm gì và ai thế nào; kiểu câu hỏi, kể, cảm, cầu khiến…

+ Phân biệt một số loại trạng ngữ: trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm, mục đích, phương tiện,

- Các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa,

Trắc nghiệm luyện từ và câu lớp 4, học kì I:

 

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc