Bài tập luyện từ và câu lớp 5 - học kỳ I.

12 Tháng Mười Hai 2017 844 lượt đọc

Phạm vi ôn tập từ và câu lớp 5 – học kỳ 1

- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ ngữ: phù hợp với các chủ điểm:

+ Việt Nam – Tổ quốc em

+ Cánh chim hòa bình

+ Con người với thiên nhiên

+ Giữ lấy màu xanh

+ Vì hạnh phúc con người

- Nghĩa của từ: một số kiến thức sơ giản về các lớp từ có quan hệ về ngữ nghĩa và cách thức sử dụng các lớp từ này: từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.

- Từ loại: một số kiến thức sơ giản về hai từ loại có tính chất từ công cụ trong hoạt động giao tiếp của người Việt: đại từ và đại từ xưng hô; Quan hệ từ.

- Câu: kiến thức sơ giản về câu ghép: khái niệm, cách nối câu ghép.

- Ngữ pháp văn bản: kiến thức sơ giản về 3 phương thức liên kết câu cơ bản: lặp từ, thay thế từ, từ ngữ nối. 

Trắc nghiệm ôn tập Luyện từ và câu lớp 5, học kì I: 

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc