Bạn có tự tin mình không dễ mắc lỗi chính tả tiếng Việt?

30 Tháng Mười Một 2017 1086 lượt đọc

Lỗi chính tả hiện nay không chỉ dừng lại ở các bài viết của học sinh mà còn ở những người trưởng thành, thậm chí ở cả báo chí, truyền hình mà những người bị sai chắc cũng đã có bằng đại học.

Lỗi chính tả không hiếm thấy trên phố xá:

Bạn có tự tin không mắc lỗi chính tả tiếng Việt?

Ảnh: gobranding.com.vn

Bạn có tự tin không mắc lỗi chính tả tiếng Việt?

Ảnh: genK

Có hiếm hơn là với biển báo giao thông:

Bạn có tự tin không mắc lỗi chính tả tiếng Việt?

Bạn có tự tin không mắc lỗi chính tả tiếng Việt?

Ảnh: pda.vietbao.vn

Đáng lo là ở các các kênh truyền thông và giáo dục:

Bạn có tự tin không mắc lỗi chính tả tiếng Việt?
Lỗi L - N trên báo. Ảnh: Ảnh: BigSchool

  

Bạn có tự tin không mắc lỗi chính tả tiếng Việt?
Lỗi GI - D và L - N trong vở tập viết! Ảnh: BigSchool

  

Bạn có tự tin không mắc lỗi chính tả tiếng Việt?
Lỗi TR - CH trên truyền hình. Ảnh: BigSchool


Giờ bạn hãy thử một bài trắc nghiệm chính tả tiếng Việt 10 câu, kiểm tra xem bạn có nằm trong số chỉ 10% người trả lời đúng 100% không nhé! :D

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc