Tặng miễn phí tài khoản Mobymax hoặc Sunshine Online theo chương trình Back to School 2018-2019

Cục nước đá (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 30)

09 Tháng Giêng 2018 462 lượt đọc

Đọc thầm bài văn rồi trả lời câu hỏi bên dưới: 

Cục nước đá


Mưa đá. Một cục nước đá trắng tinh, to lông lốc như quả trứng rơi bộp xuống đất. Dòng nước dang rộng tay nói:
- Chào bạn! Mời bạn nhập vào với chúng tôi!
Cục nước đá lạnh lùng đáp:
- Các anh đục ngầu, bẩn thỉu như thế, tôi hòa nhập với các anh sao được? Trời cao kia mới là bạn của tôi!
Dòng nước cười xoà rồi ào ào chảy ra sông, ra biển. Cục nước đá trơ lại một mình, lúc sau thì tan ra, ướt nhoẹt ở một góc sân.

(sưu tầm)

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com

So sánh Raz-kids mở rộng, Farfaria và Epic!

Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc