Tặng miễn phí tài khoản Mobymax hoặc Sunshine Online theo chương trình Back to School 2018-2019

Hướng dẫn khai thác Kids A-Z (Reading, Headsprout, Science, ...) đầy đủ

31 Tháng Năm 2017 10720 lượt đọc

Khi mua licence sử dụng các sản phẩm của Learning A-Z theo gói dành cho gia đình qua ConTuHoc.com, bên cạnh việc an tâm là tài khoản đã mua qua kênh phân phối chính thức đàng hoàng, đảm bảo học sinh sẽ được sử dụng ổn định thay vì phải lo hãng phát hiện licence bị chung bởi các bạn không thuộc cùng một lớp học thật và treo quyền sử dụng, thì còn có một quyền lợi quan trọng là phụ huynh được phép sử dụng tài khoản dành cho teacher.  

ConTuHoc hướng dẫn các khách hàng khai thác đầy đủ Kids A-Z với tài khoản student và cả với tài khoản teacher qua các nội dung sau:

Đăng nhập tài khoản teacher 

Khi mua licence sử dụng một hoặc vài sản phẩm của Learning A-Z, bạn được ConTuHoc gửi thông tin tài khoản teacher.

Để đăng nhập, bạn vào www.kidsa-z.com, click link Teacher ở dòng trên đầu màn hình, login với Username và Password mà ConTuHoc đã gửi.

Bạn đã mua những sản phẩm nào thì lần đầu tiên đăng nhập bạn sẽ được yêu cầu đọc và chấp thuận chính sách sử dụng của hãng đối với những sản phẩm đó.

Tạo các tài khoản học sinh

Với tài khoản teacher, bạn có thể chủ động thêm/xóa/thay đổi thông tin tên tuổi, mật khẩu của từng tài khoản học sinh khi muốn. Bạn chỉ cần đừng quên đang sử dụng licence Learning A-Z áp dụng chính sách đặc biệt cho thị trường gia đình Việt Nam: một licence (quản lí bởi 1 tài khoản teacher) chỉ được phép tạo tối đa là 5 tài khoản học sinh. Nếu bạn tạo quá 5 tài khoản học sinh, hãng có quyền thu hồi quyền sử dụng mà không cần báo trước hay hoàn lại tiền.

Thay đổi lại tên, mật khẩu sử dụng hoặc level sử dụng của một tài khoản student

Để thay đổi mật khẩu sử dụng hoặc level sử dụng của một tài khoản student, trước tiên ban vào My classroom/Class Roster để vào danh sách lớp

Ở màn hình danh sách lớp bạn click vào biểu tượng edit để thay đổi thông tin tài khoản

Tại màn hình này bạn có thể thực hiện đổi mật khẩu sử dụng của tài khoản student, bạn có thể tùy chọn password dạng kí tự hoặc dạng hình ảnh. 

Để đổi level của tài khoản sử dụng, bạn vào tab tương ứng, ví dụ đổi level của razplus thì bạn click vào tab Razplus. Sau đó bạn click vào cột Level Up Assignment của tài khoản student tương ứng để đổi sang level mong muốn. Với Headsprout, Science và Writing, bạn click vào tab tương ứng và thực hiện đổi level tương tự như Razplus. 

 Về đầu trang

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com

So sánh Raz-kids mở rộng, Farfaria và Epic!

Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc