Tuần 18 Grade 2 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

12 Tháng Mười Hai 2017 312 lượt đọc

Dựa trên một bộ chương trình được cân nhắc kỹ càng, K12Reader.com đã đưa ra các Spelling worksheet và Reading comprehension worksheet cho 36 tuần của lớp 2 dành cho trẻ bản ngữ. Đây là nội dung cho tuần 18/36. ConTuHoc có bổ sung thêm các các tài nguyên bổ trợ liên quan cần thiết cho trẻ em các nước học tiếng Anh.

Lưu ý: Những link có icon K12Reader Template chỉ xem được trên trình duyệt máy tính có cho phép chạy Flash Player, không xem được trên thiết bị mobile.

Trọng tâm từ vựng tuần 18: Sight words, final blend – sk, and academic vocabulary

1. away
2. animal
3. house
4. point
5. spot
6. desk
7. mask
8. task
9. ask
10. tusk
11. disk
12. hero
13. able
14. monument
15. pair
16. multiply

Video final blend –sk words

Luyện đọc và luyện từ vựng theo K12Reader.com

Đọc các sách tự chọn ở trình độ phù hợp

Tuần này, khi đọc sách, nếu gặp các từ trong list từ vựng cho tuần 18 này, con hãy đọc thật kĩ các câu trong đó từ được sử dụng nhé. Một số sách khuyến nghị:

Sách miễn phí trên uniteforliteracy.com mà có chứa một số từ vựng trọng tâm của tuần này:

  •  Tuần 18 Grade 2 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

 

  •  Tuần 18 Grade 2 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

 

  •  Tuần 18 Grade 2 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

 

Sách trên youtube có chứa một số từ vựng trọng tâm tuần này: 

 Sách luyện đọc vần trên các trang web miễn phí:   

 

 

<<  Grade 2 - Tuần 17 Grade 2 - Tuần 19 >>

 

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc