Tuần 7 Grade 5 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

27 Tháng Hai 2018 192 lượt đọc

Dựa trên một bộ chương trình được cân nhắc kỹ càng, K12Reader.com đã đưa ra các Spelling worksheet và Reading comprehension worksheet cho 36 tuần của lớp 5 dành cho trẻ bản ngữ. Đây là nội dung cho tuần 7/36. ConTuHoc có bổ sung thêm các các tài nguyên bổ trợ liên quan cần thiết cho trẻ em các nước học tiếng Anh.

Lưu ý: Những link có icon K12Reader Template chỉ xem được trên trình duyệt máy tính có cho phép chạy Flash Player, không xem được trên thiết bị mobile.

Trọng tâm từ vựng tuần 7: Sight words, “shun” words, and academic vocabulary

1. February
2. discard
3. valley
4. freight
5. canter
6. vocabulary
7. aware
8. trouble
9. situation
10. station
11. description
12. prescription
13. subscription
14. fashion
15. introduction
16. dedication
17. divisible
18. factor
19. composite
20. greatest

Video luyện cách phát âm “shun” words

Luyện đọc và luyện từ vựng theo K12Reader.com

Đọc các sách tự chọn ở trình độ phù hợp

Tuần này, khi đọc sách, nếu gặp các từ trong list từ vựng cho tuần 7 này, con hãy đọc thật kĩ các câu trong đó từ được sử dụng nhé. Một số sách khuyến nghị:

Sách miễn phí trên oxfordowl.co.uk mà có chứa một số từ vựng trọng tâm của tuần này:

  •  Tuần 7 Grade 5 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

 

  •  Tuần 7 Grade 5 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

 

  •  Tuần 7 Grade 5 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

Sách trên youtube có chứa một số từ vựng trọng tâm tuần này:

 

<< Grade 5 - Tuần 6 Grade 5 - Tuần 8 >>

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc