dạy con trung thực

9 lý do khiến trẻ nói dối

06 Tháng Mười 2017
Có rất nhiều lý do khiến trẻ nói dối, nhất là việc cha mẹ cứ hỏi đi hỏi lại một câu, trẻ sẽ lập trình sẵn một kiểu trả lời. Bright Side biết tại sao con bạn nói dối và cha mẹ có một phần lớn trách nhiệm khiến trẻ như vậy.
Chat với ConTuHoc