Nhà chích và bồ nâu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 26)

08 Tháng Giêng 2018 287 lượt đọc

Đọc thầm bài văn rồi trả lời câu hỏi bên dưới: 

Nhà Chích và Bồ Nâu

Trên cây ngái sau vườn nhà tôi, vợ chồng Chích nuôi bốn chú Chích con và hai con Bồ Nâu. Ngày ngày, vợ chồng Chích như con thoi tha mồi về mớm cho lũ con.
Lũ chim non lớn dần. Bốn chú chim Chích tập bay chuyền trên cây ngái, quấn quýt theo sau cha mẹ. Hai con Bồ Nâu đứng bên mép tổ, đập cánh rỉa lông, nhìn ra phía chân trời xa tít. Rồi đột nhiên chúng bay vọt lên, phóng đi giữa nắng. Vợ chồng Chích hoảng hốt bay theo hai con Bồ Nâu một quãng, rồi thảng thốt quay về.
Dưới bóng lá cây ngái xanh mát, cả nhà Chích ríu ran.

(Vũ Tú Nam)Sản phẩm tiêu biểu

1.210.000 VND 1.149.500 VND
100.000 VND
350.000 VND 250.000 VND

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc