Ôn tập kiểm tra môn toán lớp 3 học kì II

29 Tháng Mười Hai 2017 5168 lượt đọc

Phạm vi ôn tập môn toán lớp 3 học kì II

- Các số có 4 chữ số.

- So sánh các số trong phạm vi 10000

- Phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10000 

- Điểm ở giữa -  Trung điểm của đoạn thẳng.

- Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

- Nhân, Chia số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.

- Làm quen với chữ số La Mã

- Thực hành xem đồng hồ.

- Bài toán liên quan đến Rút về đơn vị

­ - Làm quen với thống kê số liệu.

- Các số có 5 chữ số

- So sánh các số trong phạm vi 100000

- Diện tích của một hình: hình chữ nhật, hình vuông

- Phép công, phép trừ các số trong PV 100000

- Nhân, Chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.

Trắc nghiệm kiểm tra các kiến thức cơ bản thuộc phạm vi môn toán lớp 3 học kì II

Đề này gồm nhiều câu hỏi. Nếu con làm sai một câu nào đó thì nên làm tiếp ít nhất 10 câu tiếp theo.Sản phẩm tiêu biểu

1.210.000 VND 1.149.500 VND
100.000 VND
350.000 VND 237.500 VND

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc