Ôn tập kiểm tra môn toán lớp 3 học kì II

29 Tháng Mười Hai 2017 6070 lượt đọc

Phạm vi ôn tập môn toán lớp 3 học kì II

 • Các số có 3-4-5 chữ số
 • So sánh các số trong phạm vi 100.000
 • Phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 100,000  (có nhớ)  
 • Nhân, Chia số có 3-4-5 chữ số với số có 1 chữ số (chia hết, có dư).
 • Đại lượng và đơn vị đo đại lượng: đổi đơn vị đo và so sánh đơn vị đo đại lượng
 • Bài toán liên quan đến Rút về đơn vị: Biết gấp và giảm 1 số đi nhiều lần, biết tìm 1/2, 1/3,...1/9 của một đại lượng
 • Tính giá trị của một biểu thức (nắm chắc thứ tự thực hiện các phép tính)
 • Tìm thành phần chưa biết của phép tính (tìm x, với x có thể là số bị chia, số chia, thừa số chưa biết, số dạng chưa biết, số từ, số bị trừ)
 • Làm quen với chữ số La Mã
 • Làm quen với thống kê số liệu.
 • Thực hành xem đồng hồ: chính xác đến từng phút, giờ hơn, giờ kém
 • Tính chu vi, diện tích của một hình: hình chữ nhật, hình vuông
 • Hình học:
  • Xác định trung điểmcủa đoạn thẳng, tâm, bán kính, đường kính của hình tròn.
  • Đếm hình
  • Dùng ê-ke để xác góc vuông, góc không vuông

 

Trắc nghiệm kiểm tra các kiến thức cơ bản thuộc phạm vi môn toán lớp 3 học kì II

Đề này gồm nhiều câu hỏi. Nếu con làm sai một câu nào đó thì nên làm tiếp ít nhất 10 câu tiếp theo.

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc