Video hướng dẫn đăng nhập và sử dụng Raz-Plus (trên trình duyệt máy tính và trên tablet)

22 Tháng Hai 2017 1310 lượt đọc

Sử dụng Raz-Plus trên trình duyệt máy tính (Chrome, FireFox, Coccoc, IE, Safari):

Hướng dẫn đăng nhập Kids A-Z và bắt đầu sử dụng Raz-Plus:
- Vào http://kidsa-z.com/, nhấn Kids Login
- Gõ teacher username mà ConTuHoc.com đã báo (ví dụ contuhoc41), nhấn Go
- Tìm đến ô tên đăng nhập mà bạn đã đăng kí cho con, click vào rồi gõ password mà bạn đã đăng kí.
- Vào Level up để đọc sách của level hiện tại, đọc hết sẽ được lên level tiếp theo.
- Vào Reading Room để chọn sách ở level khác hoặc chọn các loại sách khác.

Sử dụng Raz-Plus trên máy tính bảng (iPad):

Link download bộ cài: https://www.raz-kids.com/main/ViewPage/name/tc-mobile/context/teachercorner 

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc