Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 3: Quy tắc đối với Danh từ

18 Tháng Mười Hai 2017 612 lượt đọc

Quy tắc nhấn trọng âm đối với Danh từ

1. Quy tắc:

Trọng âm rơi vào âm tiết đầu khi:

 • Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn: Ex:
  • parcel/'pɑ:səl/       => Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn: /ə/.
  • valley/'væli/   => Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn /i/
  • product/ˈprɒdʌkt/     => Âm tiết thứ hai có 1 nguyên âm ngắn /ʌ/

Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 khi:

 • Âm tiết thứ hai có nguyên âm dài: Ex:
  • typhoon/taɪˈfuːn/
  • ballon/ bəluːn/ 
 • Âm tiết thứ hai có nguyên âm đôi:
  • Ex: + advice/əd'vais/
  • device/diˈvais/

2. Bài tập thực hành: Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại:

(Tổng hợp)

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc