Tuần 2 Grade 3 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

19 Tháng Mười Hai 2017 532 lượt đọc

Dựa trên một bộ chương trình được cân nhắc kỹ càng, K12Reader.com đã đưa ra các Spelling worksheet và Reading comprehension worksheet cho 36 tuần của lớp 3 dành cho trẻ bản ngữ. Đây là nội dung cho tuần 2/36. ConTuHoc có bổ sung thêm các các tài nguyên bổ trợ liên quan cần thiết cho trẻ em các nước học tiếng Anh.

Lưu ý: Những link có icon K12Reader Template chỉ xem được trên trình duyệt máy tính có cho phép chạy Flash Player, không xem được trên thiết bị mobile.

Trọng tâm từ vựng tuần 2: Sight words, short i/o/u words, and academic vocabulary

1. between
2. own
3. base
4. country
5. plant
6. slip
7. lunch
8. pond
9. front
10. thump
11. inches
12. yard
13. area
14. formula
15. width
16. calculate

Video short i/o/u words

Bài tập luyện short i/o/u words

- In file này.

- Cắt rời phần âm đầu và vần ra.

- Yêu cầu trẻ ghép lại sao cho tạo thành từ đúng với mô tả trong hình. 

Luyện đọc và luyện từ vựng theo K12Reader.com

Đọc các sách tự chọn ở trình độ phù hợp

Tuần này, khi đọc sách, nếu gặp các từ trong list từ vựng cho tuần 2 này, con hãy đọc thật kĩ các câu trong đó từ được sử dụng nhé. Một số sách khuyến nghị:

Sách miễn phí trên uniteforliteracy.com mà có chứa một số từ vựng trọng tâm của tuần này:

  •  Tuần 2 Grade 3 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

 

  •  Tuần 2 Grade 3 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

 

  •  Tuần 2 Grade 3 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

Sách trên youtube có chứa một số từ vựng trọng tâm tuần này:

Sách luyện đọc vần trên các trang web miễn phí:   

  • Tuần 33 Grade 2 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ  Tuần 2 Grade 3 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

 

  • Tuần 33 Grade 2 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ  Tuần 2 Grade 3 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

 

  • Tuần 33 Grade 2 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ  Tuần 2 Grade 3 - Học từ vựng và luyện đọc tiếng Anh theo K12Reader & các nguồn bổ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Grade 3 - Tuần 1 Grade 3 - Tuần 3 >>

ConTuHoc Newsletter

Đăng kí nhận email thông tin mới từ ConTuHoc.com


Sản phẩm tiêu biểu

Writing Improvement Software

Chat với ConTuHoc