Bộ ôn thi Tiếng Anh vào 10 Nguyễn Tất Thành

Picture of Bộ ôn thi Tiếng Anh vào 10 Nguyễn Tất Thành
1.500.000 VND
800.000 VND

 

Chương trình ôn thi Tiếng Anh vào lớp 10 dành cho các học sinh có mục tiêu thi vào trường Nguyễn Tất Thành - HN. Được thiết kế trên TiengAnhK12 bởi đội ngũ giáo viên uy tín và giàu kinh nghiệm trong việc ra đề.

Bộ chương trình bao gồm:

Cấu trúc của mỗi chương trình bao gồm:

  • LUYỆN ĐỀ THI: Bộ đề mô phỏng sát với cấu trúc, phạm vi đề tuyển sinh của năm gần nhất

  • LUYỆN TỪNG PHẦN: Luyện các phần/dạng bài xuất hiện trong các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 Nguyễn Tất Thành

  • LUYỆN CHỦ ĐIỂM: HS xem báo cáo đánh giá mức độ thành thục trên từng chủ điểm kiến thức và kỹ năng: thấy còn yếu ở đâu thì luyện sâu thêm ở đó

Khi mua gói, học sinh được các quyền lợi:

  • Học sinh được ôn luyện không giới hạn các câu hỏi, đề thi của các chương trình trên đến ngày 31/7/2024
  • Được luyện kĩ các dạng bài hoặc chủ điểm mà mình đang chưa nắm vững đồng thời được giải thích chi tiết đáp án cho từng câu hỏi và dự báo điểm thi dựa trên kết quả các bài thi đã luyện tập.