Combo Luyện đề vào lớp 6 các trường mùa thi 2024

Combo Luyện đề 3 môn vào 6 các trường
2.000.000 VND
1.440.000 VND

Bộ chương trình ôn thi vào lớp 6 dành cho các HS có mục tiêu thi vào các trường CLC. Được thiết kế trên TiengAnhK12 bởi đội ngũ giáo viên uy tín và giàu kinh nghiệm trong việc ra đề.

Combo Luyện đề vào lớp 6 các trường mùa thi 2024 bao gồm các chương trình sau:

Cấu trúc của mỗi chương trình bao gồm:

  • LUYỆN ĐỀ THI: Bộ đề mô phỏng sát với cấu trúc, phạm vi đề tuyển sinh mới nhất của từng (nhóm) trường

  • LUYỆN TỪNG PHẦN: Luyện các phần/dạng bài xuất hiện trong các bài thi tuyển sinh vào lớp 6 của (nhóm) trường mục tiêu

  • LUYỆN CHỦ ĐIỂM: HS xem báo cáo đánh giá mức độ thành thục trên từng chủ điểm kiến thức và kỹ năng: thấy còn yếu ở đâu thì luyện sâu thêm ở đó

Khi mua gói, học sinh được các quyền lợi:

  • Học sinh được ôn luyện không giới hạn các câu hỏi, đề thi của các chương trình trên đến ngày 31/7/2024
  • Được luyện kĩ các dạng bài hoặc chủ điểm mà mình đang chưa nắm vững đồng thời được giải thích chi tiết đáp án cho từng câu hỏi và dự báo điểm thi dựa trên kết quả các bài thi đã luyện tập.