Combo Luyện từ và câu Tiếng Việt + Học chính tả tiếng Việt

Picture of Combo Luyện từ và câu Tiếng Việt + Học chính tả tiếng Việt
Đơn vị cung cấp: [email protected]
420.000 VND
400.000 VND

Học chính tả tiếng Việt

Phần mềm bao gồm các bài học Phân biệt chính tả, 7 bài ôn luyện chính tả nhanh, 10 bài thực hành đọc và viết chính tả chính xác và 4 trò chơi Việt Games liên quan đến chính tả tiếng Việt.

Phân biệt chính tả là bài học chính dùng để phân biệt gần 100 bộ các cặp đôi (ba) âm vần trong tiếng Việt dễ gây nhầm lẫn và lỗi chính tả cho người học tiếng Việt. Người học có thể nghe cách đọc chính xác, quan sát các từ liên quan và có thể trực tiếp ghi âm để so sánh với mẫu.

Chức năng Luyện chính tả nhanh bao gồm 7 bài học rèn luyện khả năng xử lý chính tả nhanh bao gồm điền chữ; điền âm vần; điền dấu; điền từ; chọn từ đúng chính tả; điền dấu đúng vị trí; điền chữ, vần chính xác.

Chức năng Đọc và viết chính xác bao gồm 10 bài học và thực hành: nghe và phân biệt âm vần; viết chữ, âm vần chính xác; nghe và viết âm vần chính xác; điền mẫu âm vần hay từ chính xác; tìm chữ, vần, từ còn thiếu; phân biệt từ láy; viết chữ, vần, từ còn thiếu; tìm từ láy trong câu; nghe và viết từ chính xác; tìm và viết từ chính xác.

 Luyện từ và câu tiếng Việt

Phần mềm bao gồmhơn 120 bài ôn luyện khác nhau phủ kín các dạng bài luyện nằm trong phần kiến thức Luyện từ và câu của SGK Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5. Các chủ đề kiến thức chính của phần mềm là:

1. Từ trong câu

2. Phân loại câu

3. Thành phần câu kể

4. Phân loại trạng ngữ trong câu

5. Phân loại quan hệ từ

6. Kết nối câu

7. Vui, giải trí.

Các bài luyện đều được thiết kế dưới dạng các bài tập trắc nghiệm hoặc yêu cầu học sinh tương tác trực tiếp trên máy tính đề làm bài.

Phần mềm được thiết kế cho HỌC SINH tự học, ôn luyện hoặc làm bài luyện dưới sự hướng dẫn của GIÁO VIÊN. Đặc biệt tất cả các màn hình luyện tập đều cho phép giáo viên nhập trực tiếp dữ liệu vào giao diện tương tác để tạo ra các bài luyện tập mới.

Nội dung chi tiết các bài luyện của phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt ghi trong bảng sau:

 

Stt

Chủ đề gốc

Chủ đề nhóm

Chủ đề chi tiết

Mô tả ngắn

1

Từ trong câu

 

 

 

Xác định và phân loại từ trong câu

Xác định danh từ trong câu

 

Xác định tính từ trong câu

 

Xác định động từ trong câu

 

Xác định đại từ trong câu

 

Xác định quan hệ từ trong câu

 

Nhận dạng từ trong câu tổng quát

Phân biệt và nhận dạng từ trong câu

 

Phân loại từ tổng quát trong câu

 

Thi tìm thành ngữ, tục ngữ

Thi tìm nhanh thành ngữ, tục ngữ (1)

 

Thi tìm nhanh thành ngữ, tục ngữ (2)

 

Điền từ hoàn thiện câu

Điền từ để hoàn thiện thành ngữ, tục ngữ

 

Điền từ để hoàn thiện ca dao

 

Luyện tập đặt câu theo yêu cầu

Đặt câu với từ láy

 

Đặt câu với thành ngữ, tục ngữ (1)

 

Đặt câu với thành ngữ, tục ngữ (2)

 

Đặt câu với từ ngữ theo chủ đề (1)

 

Đặt câu với từ ngữ theo chủ đề (2)

 

Đặt câu với từ ngữ theo chủ đề (3)

 

Đặt câu với các từ đồng nghĩa tiếng Việt

 

Đặt câu với các từ trái nghĩa tiếng Việt

 

Đặt câu với các từ đồng âm tiếng Việt

 

2

Phân loại câu

 

 

Phân loại câu

Phân loại câu đơn, câu ghép

 

Phân loại câu kể đơn

 

Phân loại câu tổng quát

 

Tìm câu

Tìm các câu kể trong đoạn văn

 

Tìm các câu hỏi trong đoạn văn

 

Tìm các câu cảm trong đoạn văn

 

Tìm các câu khiến trong đoạn văn

 

Tìm các câu đơn trong đoạn văn

 

Tìm các câu ghép trong đoạn văn

 

Tìm câu kể

Tìm các câu kể Ai là gì?

 

Tìm các câu kể Ai làm gì?

 

Tìm các câu kể Ai như thế nào?

 

Tìm và phân loại câu

Tìm và phân loại câu đơn, câu ghép

 

Tìm và phân loại câu tổng quát

 

Tìm và phân loại câu kể

 

Xác định và đặt câu hỏi cho thành phần câu

Xác định dạng câu hỏi cho thành phần câu

 

Đặt câu hỏi cho thành phần câu

 

Tìm thành phần câu tương ứng với câu hỏi

 

Tìm các thành phần chính của câu

 

Trắc nghiệm phân loại câu

Trắc nghiệm phân loại thành phần câu

 

Trắc nghiệm phân loại câu kể

 

Trắc nghiệm phân loại câu tổng quát

 

3

Thành phần câu kể

 

 

 

Xác định thành phần câu kể

Xác định thành phần câu Ai là gì?

 

Xác định thành phần câu Ai làm gì?

 

Xác định thành phần câu Ai như thế nào?

 

Xác định câu hỏi cho thành phần câu kể

Xác định câu hỏi cho thành phần câu Ai là gì?

 

Xác định câu hỏi cho thành phần câu Ai làm gì?

 

Xác định câu hỏi cho thành phần câu Ai như thế nào?

 

Luyện tập xác định thành phần câu

Luyện tập xác định chủ ngữ trong câu

 

Luyện tập xác định vị ngữ trong câu

 

Luyện tập xác định trạng ngữ trong câu

 

Xác định đồng thời các thành phần câu

 

Xác định và viết thành phần câu

Xác định và viết chủ ngữ của câu

 

Xác định và viết vị ngữ của câu

 

Xác định và viết trạng ngữ của câu

 

Viết câu hỏi cho thành phần câu

Viết câu hỏi cho chủ ngữ của câu

 

Viết câu hỏi cho vị ngữ của câu

 

Viết câu hỏi cho trạng ngữ của câu

 

Phân loại câu và thành phần câu

Phân loại câu kể và thành phần câu

 

Phân loại câu tổng quát và thành phần câu

 

4

Phân loại trạng ngữ

 

 

 

Phân loại trạng ngữ trong câu

Phân loại trạng ngữ trong câu

 

Phân loại trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu

 

Phân loại trạng ngữ chỉ thời gian trong câu

 

Phân loại trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong câu

 

Phân loại trạng ngữ chỉ mục đích trong câu

 

Phân loại trạng ngữ chỉ phương tiện trong câu

 

Xác định và phân loại trạng ngữ

Xác định và phân loại trạng ngữ chỉ nơi chốn

 

Xác định và phân loại trạng ngữ chỉ thời gian

 

Xác định và phân loại trạng ngữ chỉ nguyên nhân

 

Xác định và phân loại trạng ngữ chỉ mục đích

 

Xác định và phân loại trạng ngữ chỉ phương tiện

 

Xác định câu hỏi theo trạng ngữ

Xác định câu hỏi theo trạng ngữ chỉ nơi chốn

 

Xác định câu hỏi theo trạng ngữ chỉ thời gian

 

Xác định câu hỏi theo trạng ngữ chỉ nguyên nhân

 

Xác định câu hỏi theo trạng ngữ chỉ mục đích

 

Xác định câu hỏi theo trạng ngữ chỉ phương tiện

 

Phân loại trạng ngữ tổng quát

Tìm, xác định và phân loại trạng ngữ

 

Xác định câu hỏi theo phân loại trạng ngữ

 

5

Phân loại quan hệ từ

 

 

 

Tìm và xác định các quan hệ từ

Tìm và xác định các quan hệ từ trong câu (1)

 

Tìm và xác định các quan hệ từ trong câu (2)

 

Phân loại kiểu quan hệ từ trong câu

 

Xác định quan hệ từ cụ thể

Xác định quan hệ từ nguyên nhân – kết quả

 

Xác định quan hệ từ điều kiện – kết quả

 

Xác định quan hệ từ tương phản

 

Xác định quan hệ từ tăng tiến

 

Xác định quan hệ từ mục đích

 

Điền quan hệ từ còn thiếu trong câu

Điền quan hệ từ còn thiếu trong câu

 

Điền quan hệ từ còn thiếu: nguyên nhân – kết quả

 

Điền quan hệ từ còn thiếu: điều kiện – kết quả

 

Điền quan hệ từ còn thiếu: tương phản

 

Điền quan hệ từ còn thiếu: tăng tiến

 

Điền quan hệ từ còn thiếu: mục đích

 

Điền quan hệ từ còn thiếu: cặp từ hô ủng

 

Xác định và phân loại quan hệ từ trong câu

Xác định và phân loại từ kết nối trong câu

 

Xác định và phân loại quan hệ từ: nguyên nhân – kết quả

 

Xác định và phân loại quan hệ từ: điều kiện – kết quả

 

Xác định và phân loại quan hệ từ: tương phản

 

Xác định và phân loại quan hệ từ: tăng tiến

 

Xác định và phân loại quan hệ từ: mục đich

 

Trắc nghiệm phân loại quan hệ từ

Trắc nghiệm phân loại quan hệ từ (1)

 

Trắc nghiệm phân loại quan hệ từ (2)

 

Trắc nghiệm phân loại trực tiếp quan hệ từ

Phân loại trực tiếp các quan hệ từ (tổng quát)

 

Phân loại trực tiếp các quan hệ từ nguyên nhân – kết quả

 

Phân loại trực tiếp các quan hệ từ điều kiện – kết quả

 

Phân loại trực tiếp các quan hệ từ tương phản

 

Phân loại trực tiếp các quan hệ từ tăng tiến

 

Phân loại trực tiếp các quan hệ từ mục đích

 

6

Kết nối câu

 

 

 

Phân loại từ ghép nối câu

Phân loại từ ghép nối câu

 

Xác định và phân loại từ ghép nối trong câu

 

Xác định và phân loại từ ghép nối câu

Xác định và phân loại từ ghép nối câu: cặp từ hô ứng

 

Xác định và phân loại từ ghép nối câu: lặp từ ngữ

 

Xác định và phân loại từ ghép nối câu: thay thế từ ngữ

 

Xác định và phân loại từ ghép nối câu: từ ngữ nối

 

Xác định các từ ghép nối câu

Xác định các từ ghép nối câu: lặp từ ngữ

 

Xác định các từ ghép nối câu: thay thế từ ngữ

 

Xác định các từ ghép nối câu: từ ngữ nối

 

Phân loại trực tiếp các từ ghép nối câu

Phân loại trực tiếp các từ ghép nối câu: cặp từ hô ứng

 

Phân loại trực tiếp các từ ghép nối câu: lặp từ ngữ

 

Phân loại trực tiếp các từ ghép nối câu: thay thế từ ngữ

 

Phân loại trực tiếp các từ ghép nối câu: từ ngữ nối

 

Điền từ vào vị trí còn trống trong câu

Điền từ vào vị trí còn trống trong câu sử dụng: lặp từ ngữ

 

Điền từ vào vị trí còn trống trong câu sử dụng: thay thế từ ngữ

 

Điền từ vào vị trí còn trống trong câu sử dụng: từ ngữ nối

 

7

Vui, giải trí

 

 

 

Hangman

Tìm từ

 

Word Sort

Sắp xếp từ

 

Puzzle 1

Đố vui 1

 

Puzzle 2

Đố vui 2

 

 

Cách cài đặt và sử dụng 

Phần mềm Học chính tả tiếng Việt và Luyện từ và câu Tiếng Việt là phần mềm offline, do đó bạn cần tải chương trình về và cài đặt trên máy tính tại đây: 

Link tải phần mềm Học chính tả Tiếng Việt

Link tải phần mềm Luyện từ và câu Tiếng Việt

Sau khi cài đặt xong chương trình, bạn nhập mã P-code của chương trình vào để kích hoạt.

Nếu có khó khăn trong quá trình cài đặt và sử dụng bạn liên hệ với công ty Schoolnet để được trợ giúp nhé:

Hotline: 024.62511017 (số máy lẻ 0, 11, 14, 16)

Hình ảnh

Picture of Combo Luyện từ và câu Tiếng Việt + Học chính tả tiếng Việt
Chat với ConTuHoc