Xin lỗi bạn, sản phẩm này đã hết hạn nhận đặt.

Combo Tổng ôn 3 môn (Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt) vào lớp 6 mùa thi 2024

Tổng ôn 3 môn vào 6
4.700.000 VND
700.000 VND

Bộ chương trình Tổng ôn vào lớp 6 dành cho các HS có thi vào lớp 6, nhằm ôn tập, củng cố các kiến thức nền. Được thiết kế trên TiengAnhK12 bởi đội ngũ giáo viên uy tín và giàu kinh nghiệm trong việc ra đề.

Combo Tổng ôn 3 môn (Toán, Tiếng Anh, Tiếng Việt) vào lớp 6 mùa thi 2024 bao gồm các chương trình sau:

Cấu trúc của mỗi chương trình bao gồm:

  • ÔN TẬP KIẾN THỨC: Giúp học sinh ôn nhanh các kiến thức trọng tâm trong kỳ thi vào 6

  • LUYỆN ĐỀ THI: Luyện đề thi thực tế/minh họa theo cấu trúc đề của các năm trước

  • LUYỆN TỪNG PHẦN: Luyện các phần/dạng bài xuất hiện trong các bài thi tuyển sinh vào lớp 6 

  • LUYỆN CHỦ ĐIỂM: HS xem báo cáo đánh giá mức độ thành thục trên từng chủ điểm kiến thức và kỹ năng: thấy còn yếu ở đâu thì luyện sâu thêm ở đó

Khi mua gói, học sinh được các quyền lợi:

  • Học sinh được ôn luyện không giới hạn các câu hỏi, đề thi của các chương trình trên đến ngày 31/7/2024
  • Được luyện kĩ các dạng bài hoặc chủ điểm mà mình đang chưa nắm vững đồng thời được giải thích chi tiết đáp án cho từng câu hỏi và dự báo điểm thi dựa trên kết quả các bài thi đã luyện tập.

tổng ôn 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh vào lớp 6 mùa thi 2024