Xin lỗi bạn, sản phẩm này đã hết hạn nhận đặt.

Hỗ trợ khai thác hiệu quả Raz-kids + Reading A-Z (Kids A-Z Reading)

Picture of Hỗ trợ khai thác hiệu quả Raz-kids + Reading A-Z (Kids A-Z Reading)
00 VND
*
*
*

VD contuhoc32, ctuhoc53,...

Những ai nên chọn dịch vụ này?

Những bố mẹ đã mua (hoặc được nhà trường cấp) tài khoản sử dụng Raz-kids hoặc Raz-Plus (Raz-Plus là  Raz-kids cộng thêm Reading A-Z, số lượng sách tăng từ gần 600 lên 3.000 cuốn) mà muốn con khai thác hệ thống này hiệu quả hơn, bằng cách có giáo viên đủ năng lực giao các sách cho con đọc, nghe xem con đọc tốt hay, cho con biết cần thay đổi như nào cho tốt hơn, và theo dõi, đánh giá tiến bộ của con. Từ đó giúp con tăng dần trình độ đọc, thể hiện qua 2 yếu tố:

 1. Khả năng đọc thành tiếng chính xác và trôi chảy
 2. Mức độ thấu hiểu. Mức độ thấu hiểu được yêu cầu khác nhau qua mỗi trình độ - từ đơn giản là nhớ được các dữ kiện ở các level thấp đến mức tóm tắt tốt, thảo luận được sâu, thấu hiểu được sâu sắc ở những level cao.

Dịch vụ này cung cấp gì?

Đánh giá trình độ đọc ban đầu

 1. Giáo viên cộng tác với ConTuHoc (đã được đào tạo bài bản chuyên môn sư phạm ngoại ngữ, đã hoàn thành các khóa đào tạo của Leaning A-Z) giao cho con bạn đọc một benchmark book hoặc một benchmark passage (loại sách, phiếu bài đọc mà Learning A-Z thiết kế như tiêu chuẩn đánh giá cho từng trình độ đọc) ở level hiện tại (trong Level up) ==> Con bạn vào Kids A-Z sẽ thấy Flight Check (bài kiểm tra).
 2. Sau khi con hoàn thành Flight Check, giáo viên nghe file thu âm con đọc, xem xét các câu trả lời đọc hiểu của con, ghi hồ sơ đánh giá theo các tiêu chuẩn Learning A-Z đã đưa ra, và gửi lại phụ huynh đánh giá chi tiết, bao gồm:
  • Nhận xét chi tiết về khả năng đọc thành tiếng của con:  cách phát âm, ngữ điệu, tốc độ.
  • Khẳng định con hiện ở trình độ đọc nào.
  • Links tới các video, tài liệu con nên tham khảo,
 3. Nếu level vừa đánh giá được xác định là quá thấp hoặc quá cao hơn trình độ hiện tại của trẻ, giáo viên gợi ý level mới phù hợp và quay lại bước 1 để đánh giá lại lần nữa.

Giao sách chọn lọc và đánh giá tiến bộ định kì

 1. Sau khi đánh giá trình độ đọc của con, GV giao cho con bạn 10 đầu sách chọn lọc của level phù hợp (GV sẽ không nghe và nhận xét từng sách con đọc, mà sẽ nghe và nhận xét chung cùng với đánh giá theo benchmark ở mục 2).
 2. Sau 02 tuần:
  • Nếu con đã hoàn thành hết các sách được giao, GV giao một benchmark book hoặc một benchmark passage mới cho con và thực hiện lại việc đánh giá trình độ đọc. Kết quả đánh giá sẽ bao gồm:
   • Nhận xét chi tiết về khả năng đọc thành tiếng của con:  cách phát âm, ngữ điệu, tốc độ.
   • Hướng dẫn cải tiến kĩ năng đọc hiểu.
   • Khẳng định con hiện ở trình độ đọc nào.
   • Links tới các video, tài liệu con nên tham khảo, nếu cần.
  • Nếu con chưa hoàn thành hết sách được giao, bài kiểm tra trình độ mới chưa được giao, PH được báo cần nhắc con sớm hoàn thành các bài đọc giáo viên đã giao.
 3. Quay lại bước 1. 

Email hàng tuần về tình hình đọc

Bộ phận HTKH cài đặt chế độ tự động gửi thông báo hàng tuần tới phụ huynh về tình hình đọc của con trong tuần, và nhắn tin/gọi điện trao đổi thêm nếu con chưa hoàn thành nhiệm vụ giáo viên giao.

Mức phí sử dụng dịch vụ

 • Miễn phí đánh giá trình đọc ban đầu.
 • 250.000đ/01 tháng sử dụng dịch vụ cho 01 học sinh. Mua các gói nhiều tháng hơn được giảm phí. Trong thời gian chúng tôi mới triển khai dịch vụ, gói dài nhất mới chỉ là 03 tháng.
 • Thời hạn sử dụng dịch vụ được tính từ khi giáo viên hoàn thành đánh giá trình độ đọc ban đầu.
 • Phí sử dụng dịch vụ không được hoàn lại trong mọi trường hợp, cũng không được bảo lưu thời hạn, kể cả nếu con không thực hiện đọc sách hay làm bài được giao trong thời hạn sử dụng dịch vụ.

>> Xem thêm: Raz kids, raz plus và các sản phẩm của Learning A-Z

Hình ảnh

Picture of Hỗ trợ khai thác hiệu quả Raz-kids + Reading A-Z (Kids A-Z Reading) Picture of Hỗ trợ khai thác hiệu quả Raz-kids + Reading A-Z (Kids A-Z Reading) Picture of Hỗ trợ khai thác hiệu quả Raz-kids + Reading A-Z (Kids A-Z Reading)
Chat với ConTuHoc