Học tốt Toán + Tiếng Anh tất cả các lớp 01 năm

Picture of Học tốt Toán + Tiếng Anh tất cả các lớp 01 năm
540.000 VND

Bộ Học tốt Tiếng Anh + Toán tất cả các lớp được xây dựng trên TiengAnhK12 bởi đội ngũ giáo viên uy tín và giàu kinh nghiệm trong việc biên soạn và ra đề, giúp học sinh củng cố và học tốt kiến thức theo chương trình Sách giáo khoa.

Bộ chương trình bao gồm:

Cấu trúc của mỗi chương trình bao gồm:

  • HỌC ÔN: Bộ bài giảng và bài tập củng cố các kiến thức đã học trong chương trình GDPT

  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ: Bộ đề ôn thi giữa và cuối từng học kì

  • NGÂN HÀNG CÂU HỎI: Cung cấp ngân hàng câu hỏi theo từng chủ điểm kiến thức thuộc lớp tương ứng

  • LUYỆN CHỦ ĐIỂM: HS xem báo cáo đánh giá mức độ thành thục trên từng chủ điểm kiến thức: thấy còn yếu ở đâu thì luyện sâu thêm ở đó.

Khi mua gói, học sinh được các quyền lợi:

  • Học sinh được ôn luyện không giới hạn các câu hỏi, đề thi của các chương trình học tốt trong thời gian 1 năm tính từ thời điểm kích hoạt
  • Được luyện kĩ các dạng bài hoặc chủ điểm mà mình đang chưa nắm vững đồng thời được giải thích chi tiết đáp án cho từng câu hỏi và dự báo điểm thi dựa trên kết quả các bài thi đã luyện tập.