Xin lỗi bạn, sản phẩm này đã hết hạn nhận đặt.

JenniferESL: Oral Reading Fluency in English

Picture of JenniferESL: Oral Reading Fluency in English
00 VND

Đây là môt playlist trong kênh JenniferESL (English with Jennifer) nhằm mục đích giúp người học đọc tiếng Anh trôi chảy thông qua 20 bài luyện tập: "Develop your fluency by reading aloud. Regular practice with short readings can help you become a stronger, more confident communicator in English.". 

Mỗi bài luyện tập được thiết kế rất cẩn thận, cô Jennifer sẽ cho người học xem văn bản cần đọc, nghe cô đọc, đọc theo cô, đọc cùng cô ở tốc độ chậm, rồi đọc cùng cô ở tốc độ tự nhiên hơn.

Nếu con bạn đã trải qua giai đọc tập đọc cơ bản, đã có vốn từ nghe hiểu ở trình độ high beginner/Pre-Intermediate (khoảng A2 theo khung ngôn ngữ châu Âu) thì 20 ngày luyện tập theo Oral Reading Fluency in English là một nguồn học liệu miễn phí rất bổ ích.