Hướng dẫn dùng Access code để tạo tài khoản sử dụng Starfall có phí

Để tạo ra tài khoản sử dụng Starfall có phí, bạn cần đăng kí Access code nhận được. Việc đăng kí này chỉ cần được thực hiện 01 lần cho mỗi code.

1. Vào Starfall.com, click vào link "Login/Authorize" ở góc trên bên phải màn hình.

2. Trên màn hình hiện ra, điền Access code bạn nhận được rồi nhấn Register Code

3. Trên màn hình đăng kí tài khoản hiện ra, điền đầy đủ thông tin rồi nhấn Continue. Nếu bạn định chia sẻ tài khoản này cho trên một trẻ (tối đa được 03 trẻ đồng thời sử dụng), hãy chọn dùng password nào đủ dễ nhớ.

4. Bây giờ bạn đã có quyển sử dụng tài khoản tạo ra để khai thác Starfall trong thời hạn mà chúng tôi đã nói rõ cho Access code đã cấp.

5. Khi có Access code thứ hai, trên máy tính đã authorize tài khoán sử dụng hiện có, bạn vào http://www.starfall.com click vào Account Settings trên đầu trang, rồi click "Renew" bên dưới "Account Status". Nhập Access Code thứ hai của bạn vào ô "Have an Access Code?" ==> hạn sử dụng của access code thứ hai sẽ được cộng thêm vào tài khoản sử dụng của bạn.

Lưu ý: trên tablet thì bạn cũng thực hiện các bước trên trên trình duyệt (ví dụ Safari trên ipad) chứ không phải là trên app Starfall. Đăng kí access code xong để bạn có tài khoản (hoặc bổ sung hạn dùng cho tài khoản), rồi dùng tài khoản này để đăng nhập trên mobile app.

Bạn có thể tự tra cứu một số câu hỏi thường gặp về Starfall tại website của hãng: http://more.starfall.com/info/service.php