Xin lỗi bạn, sản phẩm này đã hết hạn nhận đặt.

Teach Reading with Phonics - American English Pronunciation

Picture of Teach Reading with Phonics - American English Pronunciation
00 VND

Teach Reading with Phonics - American English Pronunciation! là một playlist trong kênh EnglishAnyone nhằm mục đích giúp người nước ngoài học tiếng Anh hoặc người bản ngữ mới tập đọc biết cách phát âm từng nhóm âm trong tiếng Anh.

 

 

Nếu con bạn đã trải qua giai đọc tập đọc cơ bản, thì việc nghe đi nghe lại 12 video rất có ích để con ngấm cách phát âm đúng những âm cơ bản trong tiếng Anh Mĩ.