Trọn bộ ôn thi Chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế 01 năm

Trọn bộ ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh 01 năm
2.500.000 VND
590.000 VND

Bộ chương trình Ôn thi Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, được xây dựng trên hệ thống TiengAnhK12 bởi đội ngũ giáo viên uy tín, có kinh nghiệm trong việc ra đề. Bao gồm các chương trình ôn thi các chứng chỉ sau:

Cấu trúc của mỗi chương trình bao gồm:

  • LUYỆN ĐỀ THI: Bộ đề thi thử theo các kỹ năng, được thiết kế bám sát cấu trúc và phạm vi kiến thức của đề chính thức

  • LUYỆN TỪNG PHẦN: Luyện các phần/dạng bài xuất hiện trong bài thi tương ứng

  • LUYỆN CHỦ ĐIỂM: HS xem báo cáo đánh giá mức độ thành thục trên từng chủ điểm kiến thức, ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng

Khi mua gói, học sinh được các quyền lợi:

  • Được ôn thi không giới hạn các câu hỏi, đề thi của các chứng chỉ trên trong 01 năm kể từ ngày kích hoạt
  • Được luyện kĩ các dạng bài hoặc chủ điểm mà mình đang chưa nắm vững đồng thời được giải thích chi tiết đáp án cho từng câu hỏi và dự báo điểm thi dựa trên kết quả các bài thi đã luyện tập.

 

Về TiengAnhK12