GD Con Tự Học đứng ra kết nối Phụ huynh & Học sinh với các Giáo viên (GV) hoặc Gia sư (GS) nhận dạy kèm môn Tiếng Anh, trên tinh thần ngoài giờ học với GV/GS, con sẽ được chỉ dẫn để tự ôn luyện thêm tại nhà.

Quy cách kết nối:

 • Phụ huynh chọn GV/GS phù hợp và đăng ký học thử, thanh toán học phí học thử cho Contuhoc.
 • Contuhoc kết nối để PH và GV/GS trao đổi thêm về mục tiêu, đặc điểm và năng lực hiện tại của HS.
 • GV và HS tiến hành buổi học thử.
 • Sau buổi học thử: 
  • GV trao đổi với PH nhận xét và đề xuất phương hướng dạy & học.
  • GV được thanh toán 50% phí học thử.
  • PH trả lời survey đánh giá sau buổi học thử.
  • Nếu PH đăng ký học chính thức:
   • PH mua tài khoản sử dụng chương trình ôn luyện trên TiengAnhK12 mà GV lựa chọn để bổ trợ quá trình dạy & học, nếu chưa có.
   • Contuhoc chuyển 50% phí học thử PH đã thanh toán thành voucher sử dụng TiengAnhK12.
  • Nếu PH không đăng ký học chính thức:
   • Tùy theo lựa chọn của PH, Contuhoc bảo lưu 50% phí học thử PH đã thanh toán cho lần học thử sau hoặc chuyển thành voucher sử dụng TiengAnhK12 hoặc azVocab.

Để tham gia:

GIÁO VIÊN/ GIA SƯ: 

Con Tự Học sẽ liên hệ để xác minh và tìm hiểu thêm thông tin, sau đó đăng thông tin về GV/GS lên hệ thống

PHỤ HUYNH:

Xem thông tin của các GV/GS hiện nhận dạy kèm bên dưới và đăng ký học thử nếu thấy có thể phù hợp.

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang