Game đoán What am I là trò chơi vui nhộn cho gia đình và các lớp học tiếng Anh, giúp trẻ luyện nói tiếng Anh và phát triển trí thông minh ngôn ngữ.

Hộp sản phẩm gồm có:

 • 50 thẻ chơi và 4 thẻ câu hỏi mẫu

 • 20 xu tiền giấy để tính điểm và 01 đồng hồ cát để đặt giờ cho mỗi lượt chơi:

 • 4 vòng nhựa dẻo để đội đầu và giắt thẻ lên.

Cách chơi

 • Từ 2-4 người chơi. Mỗi người đeo một vòng nhựa để giắt thẻ lên đầu, cầm một thẻ câu hỏi mẫu và được phát số tiền xu bằng nhau.
 • Đặt úp các thẻ đoán xuống. Mỗi người lấy 1 thẻ giắt lên đầu.
 • Lần lượt từng người có thời gian 1 phút của đồng hồ cát, đặt các câu hỏi dạng Yes/No, hoặc các câu hỏi mở trừ câu What am I. Những người còn lại trả lời ngắn gọn. 
  • Đoán ra thẻ trên đầu mình là gì, người chơi được bỏ 1 xu tiền vào ngân hàng.
  • Đoán ra trước khi hết giờ thì được lấy thẻ tiếp theo và hỏi để đoán tiếp.
  • Hết giờ mà chưa đoán được ra, phải lấy một xu tiền từ ngân hàng về chỗ.
 • Người nào hết tiền xu đầu tiên là người thắng cuộc.

Xuất xứ sản phẩm: Made in China (thương hiệu Zhenle, đảm bảo chất liệu an toàn, được kiểm tra theo các tiêu chuẩn quốc tế).