Bạn có tự tin mình không dễ mắc lỗi chính tả tiếng Việt?

30 Tháng Mười Một 2017 5082 lượt đọc

Lỗi chính tả hiện nay không chỉ dừng lại ở các bài viết của học sinh mà còn ở những người trưởng thành, thậm chí ở cả báo chí, truyền hình mà những người bị sai chắc cũng đã có bằng đại học.

Lỗi chính tả không hiếm thấy trên phố xá:

Bạn có tự tin không mắc lỗi chính tả tiếng Việt?

Ảnh: gobranding.com.vn

Bạn có tự tin không mắc lỗi chính tả tiếng Việt?

Ảnh: genK

Có hiếm hơn là với biển báo giao thông:

Bạn có tự tin không mắc lỗi chính tả tiếng Việt?

Bạn có tự tin không mắc lỗi chính tả tiếng Việt?

Ảnh: pda.vietbao.vn

Đáng lo là ở các các kênh truyền thông và giáo dục:

Bạn có tự tin không mắc lỗi chính tả tiếng Việt?
Lỗi L - N trên báo. Ảnh: Ảnh: BigSchool

  

Bạn có tự tin không mắc lỗi chính tả tiếng Việt?
Lỗi GI - D và L - N trong vở tập viết! Ảnh: BigSchool

  

Bạn có tự tin không mắc lỗi chính tả tiếng Việt?
Lỗi TR - CH trên truyền hình. Ảnh: BigSchool


Giờ bạn hãy thử một bài trắc nghiệm chính tả tiếng Việt 10 câu, kiểm tra xem bạn có nằm trong số chỉ 10% người trả lời đúng 100% không nhé! :D

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin hay được chia sẻ trong nhóm Facebook kết nối phụ huynh Con Tự  Học hơn 160K thành viên, thông báo về các tài nguyên miễn phí hay, các sản phẩm mới và các chương trình ưu đãi của ConTuHoc

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.145.000 VND
Đặt mua tại TiengAnhK12
Đặt mua tại TiengAnhK12