Reading eggs là chương trình dạy đọc và đọc sách tiếng Anh được hơn 10 triệu trẻ em từ 3-13 tuổi trên thế giới sử dụng.

Reading Eggs được cung cấp tới các gia đình và trường học trên toàn thế giới qua hai loại subscription (thuê bao sử dụng tính theo thời gian): loại dành cho parent và loại dành cho school.

Phụ huynh tại Việt Nam có thể lựa chọn trực tiếp mua tài khoản Reading Eggs online subscription dành cho parent trên site của hãng https://readingeggs.com.au/. Loại tài khoản dành cho parent này phụ huynh có thể tạo tối đa 4 tài khoản student. 

Mức giá dành cho tài khoản Parent tính theo tháng và năm.

Ngoài ra, nếu phụ huynh có khó khăn trong việc mua tài khoản Reading Eggs student trực tiếp qua site của hãng thì CTH có thể hỗ trợ đặt mua qua link sau:

 

Tài khoản Reading Eggs lẻ cho student mà CTH hỗ trợ đặt mua cho bạn, con bạn sẽ được sử dụng 3 chương trình ABC Reading Eggs; ABC Reading Eggspress và Fast Phonics. Mức phí cho 1 tài khoản lẻ Reading Eggs là: 550.000 đồng/năm sử dụng

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng chương trình học Toán Mathseeds, mức phí cũng là: 550.000 đồng/năm.

Trường hợp bạn muốn sử dụng combo Reading Eggs và Mathseeds, mức phí là: 1.100.000 đồng/năm.

Nếu chưa biết về Reading egss và Mathseeds:

Tìm hiểu ngay >>