Bài tập luyện từ và câu lớp 4 - học kỳ I.

12 Tháng Mười Hai 2017 17608 lượt đọc

Phạm vi ôn tập từ và câu lớp 4 – học kỳ 1

- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ ngữ: phù hợp với các chủ điểm:

+ Thương người như thể thương thân

+ Măng mọc thẳng

+ Trên đôi cánh ước mơ

+ Có chí thì nên

+ Tiếng sáo diều

- Cấu tạo từ:

+ Phân biệt được tiếng và từ,

+ Xác định tiếng có nghĩa và tiếng không có nghĩa trong một từ,

+ Phân biệt được 2 từ đơn và 1 từ phức,

+ Phân biệt từ láy và từ ghép,

+ Phân biệt các loại từ láy, nhận diện được từ láy đặc biệt,

+ Phân biệt được từ ghép tổng hợp và ghép phân loại.

- Từ loại:

+ Xác định được đúng từ loại: danh từ, động từ, tính từ trong một câu cụ thể.

+ Phân biệt được các loại danh từ: danh từ chung, danh từ riêng,

+ Phân biệt được các loại tính từ: trạng thái, màu sắc, hình dáng, tính chất,

+ Phân biệt rõ động từ chỉ hoạt động và động từ chỉ trạng thái, giữa động từ chỉ trạng thái và tính từ,

- Câu:

+ Nhận diện được câu, nắm được các yêu cầu khi viết câu, chia tách đúng các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ của câu.

+ Phân biệt một số kiểu câu: kiểu câu đơn và câu ghép; kiểu câu ai làm gì và ai thế nào; kiểu câu hỏi, kể, cảm, cầu khiến…

+ Phân biệt một số loại trạng ngữ: trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm, mục đích, phương tiện,

- Các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa,

Trắc nghiệm luyện từ và câu lớp 4, học kì I:

 


ConTuHoc khuyến nghị học sinh sử dụng hệ thống (tự) học thêm và ôn thi tối ưu TiengAnhK12 để đạt điểm cao nhất với thời gian ôn ít nhất. Đăng kí tài khoản miễn phí để bắt đầu:
Học tốt lớp 1-12 môn Toán, Tiếng Anh Ôn thi vào lớp 6 Ôn thi vào lớp 10 Nâng cao Tiếng Anh theo khung CEFR Ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge, ETS, IELTS

 

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin cập nhật về tài nguyên, phương pháp học tập, các khóa học/CLB miễn phí và các chương trình ưu đãi của Giáo dục Con Tự Học

Trở thành Đại sứ Giáo dục Con Tự Học

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND

sổ học từ vựng thông minh azVocab