học kỳ I lớp 4

Bài kiểm tra kỳ lạ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 11)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Bài kiểm tra kỳ lạ và trả lời câu hỏi.

Bài tập luyện từ và câu lớp 4 - học kỳ I.

12 Tháng Mười Hai 2017
Phạm vi ôn tập từ và câu lớp 4 – học kỳ 1 và bài trắc nghiệm để tự ôn tập, kiểm tra.

Pháo đền (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 8)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Pháo đền và trả lời câu hỏi.

Nói lời cổ vũ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 6)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Nói lời cổ vũ và trả lời các câu hỏi.

Hai chiếc huy chương (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 5)

10 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Hai chiếc huy chương và trả lời câu hỏi bên dưới.
Chat với ConTuHoc