Một phòng thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Ảnh: Bảo Châu

 

Cụ thể sẽ có những thay đổi như sau:

Tùy từng cấp độ, bài thi sẽ tăng thêm một số lượng từ vựng nhất định. Chẳng hạn, với chứng chỉ Starters, bài thi hiện nay có 466 từ sẽ tăng thêm 31 từ thành 497; bài thi chứng chỉ Movers hiện có 358 từ sắp tới sẽ thêm 43 từ thành tổng số là 401 từ và bài thi chứng chỉ Flyers thì thêm 42 từ thành 513 từ vựng.

Thêm vào đó, Hội đồng khảo thí này còn thay đổi một số phần trong các bài thi Nghe - Nói - Đọc - Viết, trong đó đặc biệt hướng đến việc khuyến khích học sinh nói và viết nhiều hơn so với bài thi cũ. Cụ thể, phần Nghe, thí sinh sẽ nghe mô tả về hoạt động thay vì vị trí đồ vật (trong bài thi Starters). Phần Đọc - Viết, thí sinh sẽ viết một câu chuyện ngắn khoảng 20 từ dựa trên 3 bức tranh (trong bài thi Flyers). Phần Nói, thí sinh sẽ được giám khảo hỏi tên, họ và tuổi (trong các cấp độ).

Đồng thời, hệ thống chứng chỉ tiếng Anh thiếu nhi quốc tế này còn có sự thay đổi trong việc báo cáo kết quả thi. Theo đó, mặt sau của chứng chỉ sẽ thể hiện rõ từng kỹ năng ngôn ngữ của thí sinh đang ở cấp độ nào trong khung tham chiếu chung châu Âu 6 bậc (dựa trên số khiên mà thí sinh đạt được)

Bà Phạm Hoàng Uyên thông tin thêm, từ tháng 10.2018, ngoài việc nhận được chứng chỉ tiếng Anh thiếu nhi Cambridge như trước đây, phụ huynh cũng sẽ nhận được báo cáo kết quả thi chi tiết bằng tiếng Việt trong đó có ghi rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng thí sinh.

Học sinh có thể truy cập www.cambridgeenglish.org để tìm hiểu cấu trúc bài thi và hệ thống từ vựng. Từ đó có thể chuẩn bị kiến thức mà không phải mất thời gian ôn thi vất vả.

Theo Thanh Niên