Learning A-Z là gì?

Learning A-Z là một hãng danh tiếng của Mĩ với các sản phẩm giáo dục cho trẻ em dành được nhiều giải thưởng.

Các sản phẩm của Learning A-Z

  • Raz kids (xem thêm Raz kids là gì?)
  • Raz plus (Con Tự Học gọi là Raz kids mở rộng, xem thêm Raz plus là gì?)
  • Science A-Z (Kho sách khoa học được chia ra theo trình độ, chủ đề, kèm theo rất nhiều video, hướng dẫn để thực hành, thực nghiệm.)
  • Headsprout (Chương trình học phonics tổng thời lượng hơn 30 tiếng, chia ra 80 bài học. Và còn nhiều bài hướng dẫn kỹ thuật đọc hiểu.)
  • Writing A-Z (Chương trình dạy viết bằng tiếng Anh)

Tham khảo thêm

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Chat với ConTuHoc