Tổng hợp bộ bài tập đọc hiểu Tiếng Việt lớp 3

10 Tháng Tư 2023 2260 lượt đọc

Với mỗi bài đọc, hệ thống sẽ hiển thị các câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra kỹ năng đọc hiểu của học sinh. Các em bấm vào nút Start để bắt đầu làm bài. Bộ tài liệu đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 gồm 43 đề, hoàn toàn miễn phí.

 1. Mùa hoa sấu (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 1)

 2. Cửa Tùng (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 2)

 3. Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 3)

 4. Đà Lạt (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 4)

 5. Chuyện của loài kiến (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 5)

 6. Ba điều ước (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 6).

 7. Chõ bánh đúc của dì tôi (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 7).

 8. Cây thông (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 8).

 9. Chiếc áo rách (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 9)

 10. Cậu bé thông minh (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 10)

 11. Đua ghe ngo (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 11).

 12. Chim chích và sâu đo (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 12)

 13. Cây gạo (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 13)

 14. Nhà rông ở Tây Nguyên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 14)

 15. Cây đa quê hương (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 15)

 16. Hãy cho mình một niềm tin (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 16)

 17. Trái Đất (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 17)

 18. Bài học của gà con (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 18)

 19. Tình bạn (Đề đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 19)

 20. Rước đèn ông sao (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 20)

 21. Tại sao ở nước Anh và một số nước khác xe đi bên trái đường? (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 21)

 22. Cóc kiện trời (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 22)

 23. Về quê ngoại (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 23)

 24. Sự tích chú cuội cung trăng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 24)

 25. Đêm trong rừng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 25 - thi học sinh giỏi)

 26. Vệ sĩ của rừng xanh (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 25)

 27. Nhà chích và bồ nâu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 26)

 28. Chiếc áo mưa (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 27)

 29. Ngọn đèn vĩnh cửu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 28)

 30. Bộ quần áo mới cho nhà bác học (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 29)

 31. Cục nước đá (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 30)

 32. Nai tắm suối (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 31)

 33. Chiếc lá non (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 32)

 34. Con búp bê vải (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 33)

 35. Hương cà phê (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 34)

 36. Con sông quê hương (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 35)

 37. Hãy tập thể dục (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 36)

 38. Cua càng thổi xôi (Bài đọc hiểu lớp 3 - đề số 37)

 39. Ong thợ (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 38)

 40. Bãi ngô (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 39)

 41. Hũ bạc của người cha (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 41)

 42. Người đi săn và con vượn (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 42)

 43. Chiếc chậu nứt (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 43)

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin hay được chia sẻ trong nhóm Facebook kết nối phụ huynh Con Tự  Học hơn 160K thành viên, thông báo về các tài nguyên miễn phí hay, các sản phẩm mới và các chương trình ưu đãi của ConTuHoc

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND