đọc hiểu tiếng Việt lớp 3

Chiếc chậu nứt (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 43)

29 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Chiếc chậu nứt và trả lời câu hỏi

Người đi săn và con vượn (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 42)

20 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Người đi săn và con vượn và trả lời câu hỏi

Hũ bạc của người cha (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 41)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Hũ bạc của người cha rồi trả lời câu hỏi.

Bãi ngô (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 39)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Bãi ngô rồi trả lời câu hỏi

Ong thợ (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 38)

16 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Ong thợ rồi trả lời câu hỏi

Cua càng thổi xôi (Bài đọc hiểu lớp 3 - đề số 37)

16 Tháng Giêng 2018
Đọc bài thơ Cua càng thổi và trả lời câu hỏi

Hãy tập thể dục (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 36)

15 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Hãy tập thể dục và trả lời câu hỏi

Con sông quê hương (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 35)

14 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Con sông quê hương và trả lời câu hỏi

Hương cà phê (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 34)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Hương cà phê và trả lời câu hỏi.

Con búp bê vải (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 33)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn con búp bê vải và trả lời câu hỏi

Chiếc lá non (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 32)

11 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Chiếc lá non và trả lời câu hỏi.

Nai tắm suối (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 31)

11 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Nai tắm suối và trả lời câu hỏi.

Cục nước đá (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 30)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Cục nước đá và trả lời câu hỏi.

Bộ quần áo mới cho nhà bác học (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 29)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Bộ quần mới cho nhà bác học rồi trả lời câu hỏi.

Ngọn đèn vĩnh cửu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 28)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Ngọn đèn vĩnh cửu và trả lời câu hỏi

Chiếc áo mưa (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 27)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Chiếc áo mưa rồi trả lời câu hỏi

Nhà chích và bồ nâu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 26)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Nhà chích và bồ nâu và trả lời câu hỏi.

Vệ sĩ của rừng xanh (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 25)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Vệ sĩ của rừng xanh rồi trả lời câu hỏi.

Đêm trong rừng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 25 - thi học sinh giỏi)

05 Tháng Giêng 2018
Đọc đoạn văn Đêm trong rừng rồi trả lời câu hỏi.

Sự tích chú cuội cung trăng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 24)

03 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Sự tích chú cuội cung trăng và trả lời câu hỏi.