Chương trình giáo dục quốc gia của Úc

29 Tháng Sáu 2017 4621 lượt đọc
Úc là một trong những quốc gia có chất lượng giáo dục hàng đầu trên thế giới. Với đặc trưng là một đất nước đa sắc tộc và sự khác biệt về vùng miền, chương trình giáo dục quốc gia thể hiện sự phong phú và linh hoạt trong các nội dung giảng dạy. Bên cạnh đó, những năng lực chung mà chương trình của Úc đưa ra thực sự là một gợi ý đáng tham khảo cho các quốc gia đang tiến hành cải cách giáo dục, trong đó có Việt Nam.
 

 

Cấu trúc của Chương trình

Chương trình giáo dục quốc gia Úc được thiết kế để hướng tới sự thành công của người học, giúp hình thành những cá nhân tự tin và sáng tạo; hành động như một công dân hiểu biết. Chương trình được xây dựng theo tiến trình phát triển của người học từ bậc Mầm non đến năm lớp 10, đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng cho giáo viên, phụ huynh, học sinh và những người liên quan về những điều sẽ được dạy và những mục tiêu học tập dự kiến  khi các em tiến bộ thông qua trường học.

Đối tượng chính của chương trình Úc là các giáo viên. Chương trình được đúc kết và truyền tải trong một ngôn ngữ dễ hiểu trong khi vẫn giữ một sự chất lượng thực sự của các chuyên gia thiết kế chương trình. Tính nhất quán trong các thuật ngữ và cấu trúc chương trình chung sẽ hỗ trợ các giáo viên trong và giữa các địa phương khác nhau.

Chương trình giáo dục quốc gia của Úc
Chương trình của Úc tạo ra cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả học sinh giữa các địa phương trên khắp đất nước.

Chương trình tổng thể

Chương trình giáo dục quốc gia Úc từ Mầm non đến lớp 10 được miêu tả là một chương trình với 3 cấp học (gồm các cấp: Mầm non – Lớp 2; Lớp 3 – 6; Lớp 7 – 10) nhấn mạnh tầm quan trọng của kiến thức, các kĩ năng và sự hiểu biết; trình bày những năng lực chung và các nội dung ưu tiên.

Kiến thức trọng tâm được tổ chức trong 8 môn học nằm trong chương trình Úc bao gồm: Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Thể chất, Nhân học và Khoa học xã hội, Nghệ thuật, Công nghệ và Ngôn ngữ. Các môn học được thiết kế với nhiều chủ đề quan trọng và đa dạng. Trong mỗi một môn học, chương trình sẽ miêu tả về những nội dụng mà học sinh sẽ học, và các tiêu chí thành công mô tả các mức độ hiểu biết, chất lượng của kiến thức và các kĩ năng được kì vọng của học sinh khi kết thúc một năm học hoặc một cấp học ở trường học.

Bên cạnh những kiến thức quan trọng, chương trình giáo dục Úc đưa ra 7 năng lực chung cần phát triển bao gồm:

  • Năng lực Văn chương;
  • Năng lực Tính toán;
  • Năng lực Công nghệ thông tin và truyền thông;
  • Tư duy phản biện và sáng tạo;
  • Năng lực cá nhân và xã hội;
  • Hiểu biết luân lí (đạo đức);
  • Hiểu biết liên văn hóa.

Bảy năng lực chung là một tổng thể tích hợp và kết nối của kiến thức, các kĩ năng, các hành vi và tính cách, áp dụng thông qua nội dung các môn học cơ bản, trang bị cho học sinh thành những con người có khả năng học tập suốt đời và có thể hoạt động với sự tự tin trong một thế giới toàn cầu phức tạp và giàu thông tin. Trong chương trình giáo dục Úc, các năng lực chung được phát triển và áp dụng thông qua các môn học liên quan. Kèm theo đó là một hệ thống chỉ dẫn (thông qua các biểu tượng) để hiển thị những nội dung có thể phát triển những năng lực cụ thể. Ngoài ra, chương trình cũng xác định những nơi có cơ hội để những năng lực chung được làm giàu và phong phú cho người học thông qua những nội dung tự chọn. Quá trình học tập liên tục được phát triển cho mỗi một năng lực bằng việc miêu tả các kiến thức, kĩ năng và hành vi liên quan tại các thời điểm cụ thể ở trường học.

Chương trình giáo dục quốc gia của Úc
7 năng lực chung trong chương trình nhằm hướng tới việc xây dựng con người có khả năng học tập suốt đời và trở thành công dân Úc toàn cầu.
Chương trình giáo dục Úc hiện tại cũng bao gồm ba nội dung ưu tiên được phát triển thông qua các môn học. Có ba nội dung đó là: Lịch sử và văn hóa của người đảo thổ dân; Châu Á và sự tương tác giữa Úc với châu Á; Sự bền vững. Các nội dung này không phải là một môn học cụ thể, chúng được giải quyết thông qua các nội dung liên quan đến một môn học và được xác định cụ thể trong chương trình. Hệ thống các kiến thức, hiểu biết và kĩ năng liên quan được phát triển trong mỗi một cấp học khác nhau.

Bạn có thể tham khảo chương trình chi tiết cho các lớp dưới đây:

Chương trình cấp Mầm non

Chương trình Lớp 1

Chương trình Lớp 2

Chương trình Lớp 3

Chương trình Lớp 4

Chương trình Lớp 5

Chương trình Lớp 6

Chương trình Lớp 7

Chương trình Lớp 8

Chương trình Lớp 9

Chương trình Lớp 10

Người dịch: Nguyễn Văn Vương (tham khảo tại:www.australiancurriculum.edu.au)

Nguồn: taogiaoduc.vn

Ghi chú: Sunshine Online và Reading eggs là hai chương trình bổ trợ cho tuổi mầm non và tiểu học, được sử dụng rộng rãi trong nhiều trường học của Úc, ConTuHoc chọn lọc để cung cấp cho các gia đình muốn.


ConTuHoc khuyến nghị học sinh sử dụng hệ thống (tự) học thêm và ôn thi tối ưu TAK12 để đạt điểm cao nhất với thời gian ôn ít nhất. Đăng kí tài khoản miễn phí để bắt đầu:
Học tốt lớp 1-12 môn Toán, Tiếng Anh Ôn thi vào lớp 6 Ôn thi vào lớp 10 Nâng cao Tiếng Anh theo khung CEFR Ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge, ETS, IELTS

 

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin cập nhật về tài nguyên, phương pháp học tập, các khóa học/CLB miễn phí và các chương trình ưu đãi của Giáo dục Con Tự Học

Trở thành Đại sứ Giáo dục Con Tự Học

 

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND

sổ học từ vựng thông minh azVocab