Phát triển kỹ năng đọc hiểu Tóm tắt (Summarizing) với Raz-kid mở rộng

24 Tháng Mười Một 2017 5375 lượt đọc

Vài nét về kỹ năng đọc hiểu Tóm tắt - Summarize

Tóm tắt là tạo ra phiên bản ngắn gọn của một văn bản dạng nói hoặc dạng viết, sử dụng ngôn từ của bạn, nhấn mạnh những ý chính và loại bỏ mọi thứ không cần thiết.

Tóm tắt là kỹ năng bạn sử dụng thường xuyên trong suốt quá trình học tập và làm việc. Các văn bản hư cấu và phi hư cấu, phương tiện truyền thông, các cuộc đối thoại, cuộc họp và sự kiện đều có thể được tóm tắt.

Chi tiết về phương pháp đọc hiểu - Phần 4: Tóm tắt (Summarizing)

(Ảnh: A cupcake for the Teacher)

Đọc thêm bài viết về Kỹ năng tóm tắt (Summarize) sẽ giúp bạn trả lời chi tiết các câu hỏi:

  • Kỹ năng tóm tắt là gì?
  • Tại sao kỹ năng tóm tắt lại quan trọng?
  • Thực hành kỹ năng Tóm tắt với văn bản hư cấu và phi hư cấu như thế nào?
  • Làm thế nào để gợi mở suy nghĩ của trẻ?
  • Sử dụng kỹ năng Tóm tắt khi nào?

Raz Kids mở rộng/Raz Plus dạy trẻ kỹ năng Tóm tắt như thế nào?

Với thư viện sách Raz Kids mở rộng/Raz Plus, sau khi nghe và đọc-thu âm với sách, trẻ sẽ làm quiz - trả lời câu hỏi đọc hiểu. Bộ câu hỏi này đã được đội ngũ chuyên gia giáo dục thiết kế một cách vô cùng khoa học, theo chuẩn CCSS (Common Core State Standards). Đây là tiêu chuẩn chung của Mỹ nêu rõ trẻ em dưới 18 tuổi cần đạt tới những năng lực nào về Toán và tiếng Anh (bao gồm môn tiếng Anh và khả năng đọc thông viết thạo các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội + công nghệ kỹ thuật).

Với một số sách, khi làm quiz, trẻ sẽ bắt gặp câu hỏi yêu cầu trẻ lựa chọn câu nào có thể coi là tóm tắt được nội dung chính của sách. 

Câu hỏi đọc hiểu kiểm tra kỹ năng tóm tắt trong cuốn Going to the Art Museum - level G.

Danh mục sách Raz Kids mở rộng giúp trẻ luyện kỹ năng Tóm tắt 

Sau đây là bảng danh mục sách tiếng Anh được thiết kế để phát triển kỹ năng Tóm tắt - Summarize trong Raz-kids mở rộng (Nguồn: Books by skills chart, Kids A-Z ).

Lưu ý: Sách Raz Kids mở rộng/Raz Plus level aa dành cho trẻ mầm non chưa có quiz. Do đó, GV/PH có thể tự đặt câu hỏi để bé thực hành kỹ năng tóm tắt. 

Tên sách Level
Spider Monkey's Question G
Chili Pepper Powder Surprise G
Samson: A Horse Story G
Beowulf G
Beowulf G
Jacey Nova: Starship Pilot G
Ali Baba G
Odysseus and the Bag of Winds G
Alien Collective III: Transition G
Ali Baba G
Alien Collective III: Transition G
Beowulf G
Ali Baba G
Alien Collective III: Transition G
A Prairie Dog's Life G
Many Happy Returns G
You're a Jellyfish! G
Maria Tallchief: Prima Ballerina G
The Wind in the Willows (Part 1) G
The Wind in the Willows (Part 7) G
The Wind in the Willows (Part 9) G
The Wind in the Willows (Part 5) G
The Wind in the Willows (Part 12) G
The Wind in the Willows (Part 14) G
The Wind in the Willows (Part 6) G
The Wind in the Willows (Part 2) G
The Wind in the Willows (Part 10) G
The Wind in the Willows (Part 15) G
The Wind in the Willows (Part 8) G
The Wind in the Willows (Part 11) G
The Wind in the Willows (Part 13) G
The Wind in the Willows (Part 3) G
The Wind in the Willows (Part 4) G
Maria Tallchief: Prima Ballerina G
What Happens When You Flush? G
Labor Day G
March Madness G
What Happens When You Flush? G
Groundwater G
Labor Day G
The Nobel Prize G
March Madness G
The Amazing Amazon G
What Happens When You Flush? G
Labor Day G
Groundwater G
March Madness G
The Nobel Prize G
The Great Charter G
Groundwater G
Biomimicry G
The Nobel Prize G
Biomimicry G
The Amazing Amazon G
Biomimicry G
Woods of Wonder G
Katie's Forest Finds G
Woods of Wonder G
Color Blindness G
Woods of Wonder G
Animals Feel Emotions G
Color Blindness G
What Is Water Worth? G
C Is for Canada G
The Bill of Rights G
Hungry Right Here? G
To Drill or Not to Drill? G
Color Blindness G
What Is Water Worth? G
The Bill of Rights G
Pocahontas at Jamestown G
Escape From the Holocaust G
Hungry Right Here? G
What Is Water Worth? G
The Bill of Rights G
Hungry Right Here? G
The Great Charter G
Escape From the Holocaust G
Escape From the Holocaust G
The Great Charter G
Ghost Towns G
Martin Luther King, Jr. G
Watching Earth From Space G
Salt Rocks! G
A Dog's Tale G
Ghost Towns G
Daniel Boone G
Martin Luther King, Jr. G
Plight of the Polar Bear G
The Kingdom of Happiness G
Ghost Towns G
Two Artists: Vermeer's Forger G
Martin Luther King, Jr. G
Morty and the Mousetown Talent Show G
The Kingdom of Happiness G
Cathy Freeman G
Natural Wonders of the World G
The Battle of the Alamo G
The Kingdom of Happiness G
High-Speed Trains G
Saving the Salmon G
The Panama Canal G
Spoiled Sports: The Dangers of Steroids G
Natural Wonders of the World G
Seven Billion and Counting G
Natural Wonders of the World G
Seven Billion and Counting G
The Panama Canal G
The Panama Canal G
Seven Billion and Counting G
All Kinds of Homes G
Our Five Senses G
Legs, Wings, Fins, and Flippers G
Spring Is Here G
Let's Make Shapes! G
A President's Day G
Weird Bird Beaks G
Wonders of Nature G
Shoes Around the World G
Weird Bird Beaks G
Wonders of Nature G
Musical Instruments G
Desert People G
Sinkhole Science G
Weird Bird Beaks G
Explorer's Guide to World Weather G
Wonders of Nature G
Bites and Stings G
Bears G
Ships of Discovery G
Special Effects G
Desert People G
Microbes: Friend or Foe? G
Pirate Ships and Flags G
Pyramids G
Microbes: Friend or Foe? G
Ships of Discovery G
Desert People G
Electric Cars: History and Future G
Ships of Discovery G
Energy Sources: The Pros and Cons G
Microbes: Friend or Foe? G
Hybrid Animals G
Hybrid Animals G
Hybrid Animals G
Symbiotic Wildlife G
Sister Sleuth and the Silver Blaze G
Jackie Robinson G
Jackie Robinson G
Gandhi G
Thomas Edison G
World Traveler Ibn Battuta G
Galileo G
Jackie Robinson G
Gandhi G
Yo-Yo Ma G
Thomas Edison G
Galileo G
World Traveler Ibn Battuta G
Frederick Douglass: Forever Free G
Yo-Yo Ma G
Elizabeth Blackwell: America's First Woman Doctor G
Thomas Edison G
Gandhi G
World Traveler Ibn Battuta G
Frederick Douglass: Forever Free G
Female Sports Stars G
Galileo G
Nelson Mandela G
Yo-Yo Ma G
Famous Hispanic Americans: A Proud Heritage G
The Life of Cesar Chavez G
Neil deGrasse Tyson: Star Man G
Frederick Douglass: Forever Free G
Zoos: Pro or Con? G
Comic Cons G
Are GMOs Safe? G
Comic Cons G
Are GMOs Safe? G
Are GMOs Safe? G
Comic Cons G
Mirroring Miranda G
Pocket Parks G
Statues in the Sand G
Bigger Than a Monster Truck G
Fast and Faster G
Extreme Insects G
Roadside Oddities G
Number Twelve G
I Fly Hot-Air Balloons G
Strange Plants G
Extreme Animals G
Chickens in My Backyard G
Roadside Oddities G
Ancient Egypt G
The Power of Magnets G
Bigger Than a Monster Truck G
Owls Overhead G
Plant Defenses G
You Stink! G
How Much Is a Trillion? G
Mother Teresa: Mother to Many G
Frogs and Toads G
Extreme Animals G
A Landforms Adventure G
The Buffalo Hunt G
Celebrating Food and Family G
Strange Plants G
Beyond the Five Senses G
Bigger Than a Monster Truck G
Owls Overhead G
Pepper: The King of Spices G
Roadside Oddities G
Bats G
The Backpack Tax G
The Steam Engine G
Giant Pandas G
Castles G
Strange Plants G
Extreme Animals G
A Landforms Adventure G
Pi Day G
Volcanoes G
Snakebite! G
Seven Wonders of the Modern World G
Space Camp G
Money in the USA G
A Trip to a Prehistoric Cave G
A Landforms Adventure G
Mysteries of the Lost Civilization G
Underground Cities G
Galapagos Wonder G
Seven Wonders You Can Visit G
The Jr. Iditarod G
The Secret Service G
Hubble: An Out-of-This-World Telescope G
The Mighty Saguaro Cactus G
Who Owns the North Pole? G
Prehistoric Trade G
Volcanoes G
Jazz Greats G
Space Camp G
Giant Insects G
Otzi: The Iceman G
Hoofed Animals G
Fearless Felix G
Mummies G
The Internet G
The Gettysburg Address G
Fun by Remote Control G
Space Camp G
The Amazing Brain G
Early Birds: Fossils and Feathers G
Adaptive Athletes G
M Is for Mexico G
You Can Print What? G
The Mystery of King Tut G
Genetics at Work G
Abraham Lincoln: From Log Cabin to the White House G
Volcanoes G
The Amazing Brain G
The Transcontinental Railroad G
The Mystery of King Tut G
Abraham Lincoln: From Log Cabin to the White House G
Adaptive Athletes G
Fun by Remote Control G
Genetics at Work G
Genetics At Work G
Adaptive Athletes G
Fun by Remote Control G
The Gettysburg Address G
The Transcontinental Railroad G
Abraham Lincoln: From Log Cabin to the White House G
The Amazing Brain G
The Mystery of King Tut G
Arrows G
Arrows G
Arrows G
Sled Dogs to the Rescue G
Hawaii Volcanoes National Park G
Guess That President G
Amazing Antarctica Y
Sled Dogs to the Rescue Y
Hawaii Volcanoes National Park Y
Jessica Loves Soccer Y
Amazing Antarctica Y
Sled Dogs to the Rescue Y
Hawaii Volcanoes National Park Z
1849: The California Gold Rush Z
Hansel and Gretel Z
Amazing Antarctica Z
Why We Sleep Z
Hattie in the Attic Z
Seeds and Sunflowers Z
Water Cities Z
Hansel and Gretel Z
Hiking the Appalachian Trail Z
1849: The California Gold Rush Z
The Nor'easter Z
The Wall Z
Why We Sleep Z
Guy Fawkes Day Z
1849: The California Gold Rush Z
The Outburst Z
The Treasure of El Dorado Z
Water Cities Z
Hansel and Gretel Z1
Hiking the Appalachian Trail Z1
The Monkey's Paw Z1
The House in the Desert Z1
Mysterious Shipwrecks Z1
Why We Sleep Z1
Guy Fawkes Day Z1
Ancient Mesopotamia Z1
The Treasure of El Dorado Z1
Water Cities Z1
Hiking the Appalachian Trail Z1
Mysterious Shipwrecks Z1
Guy Fawkes Day Z1
The Monkey's Paw Z1
Ancient Mesopotamia Z1
Alien Collective I: Resistance Z1
The Queen's Loss (Part II) Z1
The Monkey's Paw Z1
Mysterious Shipwrecks Z1
The Treasure of El Dorado Z1
Ancient Mesopotamia Z1
Alien Collective I: Resistance Z1
Alien Collective I: Resistance Z1
Ready for Rising Seas? Z1
Marcus Loses Patches Z1
Sammy Stuffit Z1
The Three-R Plan Z1
The Tuskegee Airmen Z1
Razor and the Wolves Z1
The 100th Day Project Z1
Building a Bridge Z1
Riding With Rosa Parks Z1
Valentine's Day Z1
The 100th Day Project Z1
Sending Messages Z1
How to Make Lemonade Z1
Landon's Pumpkins Z1
The 100th Day Project Z1
The Homework Lesson Z1
Route 66 Z1
Landfills: What a Load of Garbage! Z1
Salmon: A Link in the Food Chain Z1
Wildlife Rescue Z1
We're in Business Z1
Making Mosaics Z2
Route 66 Z2
A New Skyline Z2
Wildlife Rescue Z2
The History of Anime Z2
Mexico's Fight for Independence Z2
A New Skyline Z2
Route 66 Z2
Wildlife Rescue Z2
Rosalind Franklin's Beautiful Twist Z2
The History of Anime Z2
The Algonquins Z2
D-Day Z2
The Story of Lewis and Clark Book 1: Up the Missouri River Z2
A New Skyline Z2
Satellites Z2
The History of Anime Z2
D-Day Z2
D-Day Z2
Story of the Sun Z2
Raven and the Flood Z2
Alaska: The Last Frontier Z2

 


ConTuHoc khuyến nghị học sinh sử dụng hệ thống (tự) học thêm và ôn thi tối ưu TiengAnhK12 để đạt điểm cao nhất với thời gian ôn ít nhất. Đăng kí tài khoản miễn phí để bắt đầu:
Học tốt lớp 1-12 môn Toán, Tiếng Anh Ôn thi vào lớp 6 Ôn thi vào lớp 10 Nâng cao Tiếng Anh theo khung CEFR Ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge, ETS, IELTS

 

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin cập nhật về tài nguyên, phương pháp học tập, các khóa học/CLB miễn phí và các chương trình ưu đãi của Giáo dục Con Tự Học

Trở thành Đại sứ Giáo dục Con Tự Học

 Khóa Xây nền Ngữ pháp thi vào 6

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND

sổ học từ vựng thông minh azVocab