What object am I? - 25 câu đố về đồ vật bằng tiếng Anh

19 Tháng Mười Hai 2017 13235 lượt đọc

Các bố mẹ có thể dùng những câu đố này để cùng con luyện từ vựng tiếng Anh - chủ đề Animals. Luyện bằng cách cùng chơi trò Taboo hay chơi  What am I thì càng vui nhộn. Phần câu hỏi và phần trắc nghiệm để biết đáp án được tách riêng nhằm tiện cho bố mẹ nào muốn in ra nhé!

Questions:

1.I have one head, one foot and four legs. What am I?

2. You are looking at me, and I look at you; if you laugh, I laugh. What am I?

3. If you let me live I shall soon die; if you kill me I shall live long. What am I?

4. I get bigger and bigger as you take more away from me. What am I?

5. I can run but can’t walk. What am I?

6. I have a thumb and four fingers but is not alive. What am ?

7. I have to be broken before you can use me. What am I?

8. I have a neck but no head. What am I?

9. Although I have a spine, I don't have a face. Although I'm not clothing, I get stored in a case. What am I?

10. Sometimes to get inside a door, all you need to do is knock. Other times you will need me, so the door you can unlock. What am I?

11. I have a face but no eyes, hands but no arms. What am I?

12. I’m something in your bedroom, you can find inside a case. I’m used by you every night as it’s where you rest your face. What am I?

13. I get wet when drying. I get dirty when wiping. What am I?

14. I have a ring but no fingers. I used to stay still all the time, but nowadays I follow you around. What am I?

15. I take off my clothes when you put on your clothes. I put on my clothes when you take off your clothes. What am I?

16. I have been around for millions of years, but I'm no more than a month old. What am I?

17. If you look at me, you cannot see me. What am I?

18. I can fly but I have no wings. I can cry but I have no eyes. Wherever I go, darkness follows me. What am I?

19. I go up when the rain comes down. What am I?

20. I eat, I live, I breathe, I live, I drink, I die. What am I?

21. I am lighter than air but a hundred people cannot lift me. Careful, I am fragile. What am I?

22. The more you take of me, the more you leave behind. What am I?

23. I shrink smaller every time I take a bath. What am I?

24. I have a straight back and sharp teeth to cut objects. What am I?

25. I am a king who's good at measuring stuff. What am I?

Questions & Answers quiz:

Theo ReadESL và Riddle Cheat

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin hay được chia sẻ trong nhóm Facebook kết nối phụ huynh Con Tự  Học hơn 160K thành viên, thông báo về các tài nguyên miễn phí hay, các sản phẩm mới và các chương trình ưu đãi của ConTuHoc

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.145.000 VND
Đặt mua tại TiengAnhK12
Đặt mua tại TiengAnhK12