Star Donation Challenge

Grammar Packs - Gói ôn luyện ngữ pháp mới trong Writing A-Z

24 Tháng Ba 2023 1319 lượt đọc

Đây là một bổ sung vô cùng hữu ích cho học phần dạy kỹ năng viết Writing A-Z. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết về gói ôn luyện ngữ pháp này.

Vì sao Writing A-Z dạy viết kèm ngữ pháp?

Viết luôn là một kỹ năng vô cùng thử thách đối với người học ngôn ngữ, trong đó có người học tiếng Anh. Lỗ hổng về kiến thức ngữ pháp sẽ được bộc lộ rõ khi bắt tay vào viết. Để đảm bảo ngữ pháp không gây thêm trở ngại cho học sinh khi viết, Writing A-Z đã xây dựng và phát triển bộ tài liệu thực hành kỹ năng ngữ pháp thông qua các Grammar Packs - Gói ngữ pháp.

Grammar Packs là gì?

Grammar Packs là bộ sưu tập các tài liệu ôn luyện kỹ năng ngữ pháp bao gồm 1 video hướng dẫn lý thuyết2-3 hoạt động tương tác mà học sinh có thể xem và thực hành online một cách chủ động.

Đặc điểm của Grammar Packs

- Với Grammar Packs, học sinh sẽ được học:

 • các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh
 • các quy ước khi viết
 • các quy tắc chính tả

- Tất cả nội dung chủ yếu được dạy ở cấp độ câu. Học sinh sẽ dần thuần thục và tự tin hơn khi viết nguyên một bài thông qua những bài học tập trung chủ yếu vào kỹ năng:

 • đặt câu
 • sắp xếp câu
 • kết hợp câu
 • mở rộng câu

Một bài học về danh từ, trong đó, hoạt động thực hành yêu cầu học sinh xác nhận danh từ trong câu.

- Gói ôn luyện kỹ năng ngữ pháp được tự động giao cho tài khoản Student.

- Học sinh lên cấp – tăng level - qua từng gói ngữ pháp. Khi hoàn tất một level, các nội dung ngữ pháp của level tiếp theo sẽ tự động hiển thị.

- Mỗi cấp lớp (grade) gồm 50 bài học (pack) ngữ pháp; mỗi bài học gồm 4 hoạt động. Như vậy, tổng số hoạt động để học ngữ pháp trong Grammar Quest lên tới 1.200

Chi tiết các chủ điểm ngữ pháp được dạy trong Grammar Packs của Writing A-Z

Chủ điểm NP

Khái niệm và Kỹ năng NP

Khối lớp

K

1

2

3

4

5

Từ loại

 

 

 

 

 

 

 

Danh từ

Danh từ chung

 

Danh từ riêng

 

 

Sở hữu cách của Danh từ

 

 

Danh từ số ít/ Danh từ số nhiều

Danh từ trừu tượng

 

 

 

 

Danh từ tập hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại từ

Đại từ nhân xưng

Đại từ sở hữu

Đại từ quan hệ

 

 

 

Đại từ phản thân

 

 

Đại từ bất định

 

 

 

 

 

Sự hòa hợp giữa đại từ và tiền ngữ của đại từ

 

 

 

Tính từ sở hữu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Động từ

Động từ chỉ hoạt động

 

Thì tiếp diễn

 

 

 

 

Thì Hiện tại/Qúa khứ/Tương lai

 

Thì quá khứ bất quy tắc

 

 

 

Thì hoàn thành

 

 

 

 

 

Hòa hợp chủ - vị

 

Động từ thì quá khứ có quy tắc và bất quy tắc

 

 

 

 

Động từ khuyết thiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính từ

Nhận biết và cách dùng tính từ

 

 

Nhận biết các từ mà tính từ bổ nghĩa

 

Mạo từ

 

 

 

 

 

So sánh hơn/So sánh hơn nhất

 

 

 

 

Trật tự của tính từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trạng từ

Nhận biết và cách dùng trạng từ

 

 

 

 

Nhận biết các từ mà trạng từ bổ nghĩa

 

 

Trạng từ quan hệ

 

 

 

 

So sánh hơn/So sánh hơn nhất

 

 

 

 

 

Trạng từ liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên từ

Liên từ kết hợp

 

Liên từ tương quan

 

 

 

 

Liên từ phụ thuộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới từ

Giới từ

Cụm giới từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các dạng rút gọn - Contractions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thán từ - Interjections

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ ghép

Từ ghép đóng – các từ ghép được viết thành từ đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu

 

 

 

 

 

 

 

Câu

Câu đơn

Chủ ngữ và Vị ngữ

 

 

 

Câu có nhiều hơn một chủ ngữ và vị ngữ

 

 

 

Mệnh đề độc lập vs mệnh đề phụ thuộc

 

 

 

Câu ghép

 

Câu phức

 

 

 

Đồng vị ngữ

 

 

 

Tránh và/hoặc sửa lỗi câu chưa hoàn chỉnh và ghép nhiều mệnh đề mà không dùng hoặc dùng sai dấu câu, liên từ

 

 

 

Hiểu và sử dụng từ để hỏi

 

 

 

 

 

Hiểu các loại câu

 

 

 

 

Mở rộng và sắp xếp lại câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy tắc viết hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở đầu câu

Tên người, thời gian

Tiêu đề/tựa đề

 

 

 

Đại từ nhân xưng ‘I’

 

 

 

 

Viết hoa ngày lễ, tên sản phẩm, tên gọi địa danh

 

Hội thoại

 

 

 

Dấu câu

 

 

 

 

 

 

 

Dấu chấm

Kết thúc câu

Trong hội thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dấu phảy

Ngăn cách các từ

 

Ngăn cách cụm từ và mệnh đề

 

 

 

Dùng trong câu ghép

 

 

 

 

 

 

Dùng sau ngày và trước năm trong cụm từ chỉ ngày tháng

 

Dùng trong địa chỉ

 

 

 

 

 

Dùng trong hội thoại

 

 

 

Phân biệt các thành tố mang tính giới thiệu và các từ như Yes/No

 

 

 

 

 

Phân biệt cụm giới từ ở phần đầu câu

 

 

 

 

Phân biệt đồng vị ngữ

 

 

 

 

Đánh dấu lời nói trực tiếp và trích dẫn từ văn bản

 

 

 

 

Dùng sau lời chào hỏi và kết thúc trong một lá thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dấu ngoặc kép, Gạch dưới, In nghiêng

Trích dẫn trực tiếp

 

 

 

Tiêu đề/tựa đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dấu nháy đơn

Tạo ra và sử dụng dạng sở hữu cách

 

 

Tạo ra các dạng rút gọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dấu chấm phảy

Ngăn cách 2 mệnh đề độc lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dấu câu tạo hiệu ứng cho văn bản

Dấu gạch ngang, dấu chấm lửng, dấu chấm than, dấu ngoặc đơn, dấu chấm, dấu phảy

 

 

 

 

Ngôn ngữ

 

 

 

 

 

 

 

Biện pháp tu từ

So sánh, ẩn dụ, cường điệu, nhân hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lựa chọn từ

Phân biệt các nét nghĩa khác nhau, lựa chọn chính xác từ

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa

 

 

 

Từ nhiều nghĩa

 

 

 

Sử dụng Grammar Packs như thế nào?

Với học sinh

Bước 1. Học sinh đăng nhập tài khoản của mình, nhấn chọn Grammar Quests để đến với các bài học ngữ pháp.

Bước 2. Xem video lý thuyết về nội dung ngữ pháp trong bài học sẽ học hôm đó

Bước 3. Thực hành lý thuyết vừa học qua các game tương tác

 • Với các hoạt động thực hành được thiết kế dưới dạng game tương tác này, sau khi chọn đáp án, học sinh bấm Check answers để xem kết quả đúng sai.

 • Nếu đúng, học sinh sẽ nhận được lời chúc mừng từ hệ thống.

 • Nếu sai, hệ thống sẽ đưa ra giải thích, chỉ dẫn hoặc lời gợi ý. Học sinh bấm Try again để làm lại câu sai.

 • Nếu tiếp tục sai, học sinh bấm See answers để xem đáp án đúng.

Với GV/PH đóng vai trò GV

GV/PH đóng vai trò GV có thể sử dụng tài khoản Teacher để tìm kiếm Find resources by collections và lọc ra những chủ điểm ngữ pháp riêng biệt, giao cho 1 hay 1 nhóm học sinh cần luyện. Việc này giúp học sinh nhanh chóng bổ sung những mảng ngữ pháp còn yếu, xây dựng nền tảng ngữ pháp cơ bản, vững chắc, hướng tới phát triển ngôn ngữ đúng chuẩn ngữ pháp khi thực hành vào các bài viết.

Xem thêm:


ConTuHoc khuyến nghị học sinh sử dụng hệ thống (tự) học thêm và ôn thi tối ưu TiengAnhK12 để đạt điểm cao nhất với thời gian ôn ít nhất. Đăng kí tài khoản miễn phí để bắt đầu:
Học tốt lớp 1-12 môn Toán, Tiếng Anh Ôn thi vào lớp 6 Ôn thi vào lớp 10 Nâng cao Tiếng Anh theo khung CEFR Ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge, ETS, IELTS

 

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin cập nhật về tài nguyên, phương pháp học tập, các khóa học/CLB miễn phí và các chương trình ưu đãi của Giáo dục Con Tự Học

Trở thành Đại sứ Giáo dục Con Tự Học

Khóa HD ôn thi vào 10

Được khen ngợi nhiều

2.100.000 VND 1.145.000 VND

sổ học từ vựng thông minh azVocab