đọc hiểu tiếng Việt lớp 4

Người ăn xin (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 41)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Người ăn xin và trả lời câu hỏi.

Lộc non (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 40)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Lộc non rồi trả lời câu hỏi

Bầu trời ngoài cửa sổ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 39)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Bầu trời ngoài cửa sổ rồi trả lời câu hỏi

Người liên lạc nhỏ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 38)

16 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Người liên lạc nhỏ và trả lời câu hỏi

Bốn anh tài (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 37)

15 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Bốn anh tài và trả lời câu hỏi

Chú Đất Nung (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 36_

14 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Chú đất nung và trả lời câu hỏi

Văn hay chữ tốt (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 35)

14 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Văn hay chữ tốt và trả lời câu hỏi

Chiều ngoại ô (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 34)

11 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Chiều ngoại ô và trả lời câu hỏi.

Vời vợi Ba Vì (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 33)

11 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Vời vợi Ba Vì và trả lời câu hỏi.

Một chuyến đi xa (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 32)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Một chuyến đi xa và trả lời câu hỏi

Thư gửi các thiên thần (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 31)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Thư gửi các thiên thần rồi trả lời câu hỏi.

Cầm lấy tay nhau (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 30)

06 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Cầm lấy tay nhau và trả lời câu hỏi.

Tấm lòng thầm lặng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 29)

06 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Tấm lòng thầm lặng và trả lời câu hỏi.

Con chuồn chuồn nước (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 28 - luyện thi học sinh giỏi)

05 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Con chuồn chuồn nước rồi trả lời câu hỏi.

Bàn tay người nghệ sĩ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 27)

04 Tháng Giêng 2018
Đọc đoạn văn Bàn tay người nghệ sĩ rồi trả lời câu hỏi.

Hình dáng của nước (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 26)

04 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Hình dáng của nước và trả lời câu hỏi.

Ông trạng thả diều (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 25)

03 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Ông trạng thả diều và trả lời câu hỏi.

Câu chuyện hai hạt lúa (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 24)

02 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Câu chuyện hai hạt lúa rồi trả lời câu hỏi.

Những cánh bướm bên bờ sông (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 23)

02 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Những cánh bướm bên bờ sông rồi trả lời câu hỏi.

Đi xe ngựa (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 22)

02 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Đi xe ngựa rồi trả lời câu hỏi.