đọc hiểu tiếng Việt lớp 5

Mùa đông đã về thực sự rồi (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 45)

29 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Mùa đông đã về thực sự rồi và trả lời câu hỏi

Những người bạn tốt (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 44)

29 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Những người bạn tốt và trả lời câu hỏi

THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN (Bài đọc hiểu tiengs Việt lớp 5 - đề số 43)

20 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN và trả lời câu hỏi

Thầy cúng đi bệnh viện (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 42)

20 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Thầy cúng đi bệnh viện và trả lời câu hỏi

Đường bờ ruộng sau đêm mưa (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 40)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Đường bờ ruộng sau đêm mưa và trả lời câu hỏi.

Mẹ tôi (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 41)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Mẹ tôi và trả lời câu hỏi.

Một ly sữa (Bài đọc tiếng Việt lớp 5 - đề số 40)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Một ly sữa rồi trả lời câu hỏi

Buôn Chư Lênh đón cô giáo (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 39)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Buôn Chư Lênh đón cô giáo và trả lời câu hỏi.

Buổi sáng mùa hè trong thung lũng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 38)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn buổi sáng mùa hè trong thung lũng và trả lời câu hỏi

Út Vịnh (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 37)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Út Vịnh và trả lời câu hỏi

Cô giáo và hai em nhỏ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 36)

16 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Cô giáo và hai em nhỏ rồi trả lời câu hỏi.

Cánh diều tuổi thơ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 35)

15 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Cánh diều tuổi thơ và trả lời câu hỏi

Chuỗi ngọc lam (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 35)

14 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Chuỗi ngọc lam và trả lời câu hỏi

Người thợ rèn (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 34_

14 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Người thợ rèn và trả lời câu hỏi

Cô bé làng Chăm (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 33)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Cô bé làng Chăm và trả lời câu hỏi.

Cổ tích về ngọn nến (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 32)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Cổ tích về ngọn nến và trả lời câu hỏi.

5 cây số và rất nhiều yêu thương (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 31)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn 5 cây số và rất nhiều yêu thương và trả lời câu hỏi.

TÌNH YÊU, GIÀU SANG VÀ SỰ THÀNH CÔNG (Bài độc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 30)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Tình yêu, giàu sang và sự thành công rồi trả lời câu hỏi.

Tiếng đồng quê (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 29)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Tiếng đồng quê và trả lời câu hỏi.

Triền đê tuổi thơ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 28)

06 Tháng Giêng 2018
Đọc đoạn văn Triền đê tuổi thơ rồi trả lời câu hỏi.