lớp 3

Chiếc chậu nứt (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 43)

29 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Chiếc chậu nứt và trả lời câu hỏi

Người đi săn và con vượn (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 42)

20 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Người đi săn và con vượn và trả lời câu hỏi

Hũ bạc của người cha (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 41)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc câu chuyện Hũ bạc của người cha rồi trả lời câu hỏi.

Bãi ngô (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 39)

17 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Bãi ngô rồi trả lời câu hỏi

Ong thợ (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 38)

16 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Ong thợ rồi trả lời câu hỏi

Cua càng thổi xôi (Bài đọc hiểu lớp 3 - đề số 37)

16 Tháng Giêng 2018
Đọc bài thơ Cua càng thổi và trả lời câu hỏi

Hãy tập thể dục (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 36)

15 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Hãy tập thể dục và trả lời câu hỏi

Con sông quê hương (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 35)

14 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Con sông quê hương và trả lời câu hỏi

20 câu ôn tập môn tiếng Việt lớp 3 học kỳ 2

14 Tháng Giêng 2018
20 câu ôn tập môn tiếng Việt lớp 3 học kỳ 2

Hương cà phê (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 34)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Hương cà phê và trả lời câu hỏi.

Con búp bê vải (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 33)

12 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn con búp bê vải và trả lời câu hỏi

Chiếc lá non (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 32)

11 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Chiếc lá non và trả lời câu hỏi.

Nai tắm suối (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 31)

11 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Nai tắm suối và trả lời câu hỏi.

Cục nước đá (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 30)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Cục nước đá và trả lời câu hỏi.

Ngọn đèn vĩnh cửu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 28)

09 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Ngọn đèn vĩnh cửu và trả lời câu hỏi

Chiếc áo mưa (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 27)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Chiếc áo mưa rồi trả lời câu hỏi

Nhà chích và bồ nâu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 26)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Nhà chích và bồ nâu và trả lời câu hỏi.

Vệ sĩ của rừng xanh (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 25)

08 Tháng Giêng 2018
Đọc bài văn Vệ sĩ của rừng xanh rồi trả lời câu hỏi.

15 bài luyện từ và câu lớp 3

07 Tháng Giêng 2018
15 bài luyện từ và câu lớp 3

Đêm trong rừng (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 25 - thi học sinh giỏi)

05 Tháng Giêng 2018
Đọc đoạn văn Đêm trong rừng rồi trả lời câu hỏi.