Scratch

TỰ HỌC LẬP TRÌNH SCRATCH - sách free (bản mềm) của thầy Bùi Việt Hà

17 Tháng Hai 2017
Dành cho các bạn từ 6-14 tuổi. Đây là cuốn sách bằng tiếng Việt, đầy đủ, đầu tiên ở Việt Nam về môi trường lập trình kéo thả Scratch. Scratch hiện đang là hiện tượng, môi trường lập trình phát triển rất nhanh trên thế giới.
Chat với ConTuHoc