con học kém

Học cách giúp con vượt qua nỗi sợ môn học từ lời khuyên cho giáo viên của giáo sư John Vũ

01 Tháng Mười 2017
Chúng ta có thể khuyến khích học sinh vượt qua cảm giác tiêu cực của họ, đôi khi cách tiếp cận trực tiếp cũng là thực tế. Sau khi cho những sinh viên này bài phân công làm, tôi sẽ yêu cầu họ giải thích cách họ giải nó từng bước một và để cho họ suy ...
Chat với ConTuHoc