học kì I lớp 3

Ôn tập kiểm tra học kì Luyện Từ và Câu lớp 3

04 Tháng Mười Hai 2017
Phạm vi nội dung phân môn Luyện Từ và Câu lớp 3 học kì I và các câu hỏi trắc nghiệm để ôn tập.

Ôn tập kiểm tra học kì I môn Toán lớp 3

04 Tháng Mười Hai 2017
Đề trắc nghiệm gồm nhiều câu hỏi cơ bản bám sát phạm vi môn toán lớp 3 học kì I. Nếu con làm sai một câu nào đó thì nên làm tiếp ít nhất 10 câu tiếp theo.

Đà Lạt (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 4)

04 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm đoạn văn và trả lời các câu hỏi bên dưới.

Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 3)

04 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm đoạn văn và trả lời các câu hỏi bên dưới.

Cửa Tùng (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 2)

04 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm đoạn văn và trả lời các câu hỏi bên dưới.

Mùa hoa sấu (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 3 - đề số 1)

04 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm đoạn văn Mùa hoa sấu và trả lời các câu hỏi bên dưới
Chat với ConTuHoc