học kì I lớp 4

Ôn tập kiểm tra học kì I môn Toán lớp 4

10 Tháng Mười Hai 2017
Trắc nghiệm kiểm tra các kiến thức cơ bản thuộc phạm vi môn toán lớp 4 học kì I

Cái giá của sự trung thực (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 4)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 4: Cái giá của sự trung thực

Sự sẻ chia bình dị (bài đọc hiểu tiếng Việt 4 - đề 3)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt 4 - đề 3: Sự sẻ chia bình dị

Tuyết đầu mùa (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 2)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 2: Tuyết đầu mùa