học kỳ II lớp 5

30 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tiếng Việt lớp 5 kỳ 2

11 Tháng Giêng 2018
Nhằm giúp cho các em học sinh lớp 5 có tài liệu ôn tập và rèn luyện kiến thức môn Tiếng Việt, Contuhoc xin cung cấp tới các em và phụ huynh "Đề trắc nghiệm ôn tập môn Tiếng Việt lớp 5". Với 30 câu hỏi trắc nghiệm có nội dung bám sát chương trình học ...

Tại sao mẹ lại khóc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 24)

31 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Tại sao mẹ lại khóc rồi trả lời câu hỏi

Trái tim người mẹ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 23)

31 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Trái tim người mẹ rồi trả lời câu hỏi

Hoa đỏ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 22)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Hoa đỏ và trả lời câu hỏi.

Rau khúc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 21)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Rau khúc và trả lời câu hỏi.

Ba con búp bê đầu tiên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 20)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Ba con búp bê đầu tiên và trả lời câu hỏi.

Có những dấu câu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 19)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Có những dấu câu và trả lời câu hỏi.

Chiếc bi đông của ông tôi (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 18)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chiếc bi đông của ông tôi và trả lời câu hỏi.

Cho và nhận (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 17)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cho và nhận và trả lời câu hỏi

Hoa tặng mẹ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 16)

14 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Hoa tặng mẹ và trả lời câu hỏi.

Cây đề (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 15)

14 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây đề và trả lời câu hỏi.

Đà Lạt (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 14)

14 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Đà Lạt và trả lời câu hỏi.

RỪNG PHƯƠNG NAM (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 13)

14 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn RỪNG PHƯƠNG NAM và trả lời câu hỏi.

Những điều vô giá (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 5 - đề số 12)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Những điều vô giá và trả lời câu hỏi.