lớp 4

Ôn tập kiểm tra học kì II môn Toán lớp 4

29 Tháng Mười Hai 2017
Ôn tập kiểm tra học kì II môn Toán lớp 4

Khoảng lặng (Bài đọc tiếng Việt lớp 4 - đề số 21)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Khoảng lặng và trả lời câu hỏi

Chiền chiện bay lên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 20)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Chiền chiện bay lên và trả lời câu hỏi.

Mẹ con cá chuối (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 19)

28 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Mẹ con cá chuối và trả lời câu hỏi.

Anh bù nhìn (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 18).

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Anh bù nhìn và trả lời câu hỏi.

Hoa tóc tiên (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 17).

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc đoạn văn Hoa tóc tiên và trả lời câu hỏi.

Cây âm nhạc (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4- đề số 16)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Cây âm nhạc rồi trả lời câu hỏi.

Điều nên làm ngay (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 15)

25 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Điều nên làm ngay rồi trả lời câu hỏi.

Những chú chó con ở cửa hiệu (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4: đề số14

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Những chú chó con ở cửa hiệu và trả lời câu hỏi.

Trường học đặc biệt (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 -đề số 13)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Trường học đặc biệt và trả lời câu hỏi.

Sân gà vịt (Bài đọc hiểu lớp 4 - đề số 12)

13 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Sân gà vịt và trả lời câu hỏi.

Bài kiểm tra kỳ lạ (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 11)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc bài văn Bài kiểm tra kỳ lạ và trả lời câu hỏi.

Bài tập luyện từ và câu lớp 4 - học kỳ I.

12 Tháng Mười Hai 2017
Phạm vi ôn tập từ và câu lớp 4 – học kỳ 1 và bài trắc nghiệm để tự ôn tập, kiểm tra.

Tàn nhang (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 10)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Tàn nhang và trả lời câu hỏi.

Cây xoài (Bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đê số 9)

11 Tháng Mười Hai 2017
Đọc câu chuyện Cây xoài rồi trả lời câu hỏi

Cái giá của sự trung thực (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 4)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 4: Cái giá của sự trung thực

Sự sẻ chia bình dị (bài đọc hiểu tiếng Việt 4 - đề 3)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt 4 - đề 3: Sự sẻ chia bình dị

Tuyết đầu mùa (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 2)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 2: Tuyết đầu mùa

Hoa mai vàng (bài đọc hiểu Việt lớp 4 - đề số 1)

06 Tháng Mười Hai 2017
Kiểm tra đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 1: Hoa mai vàng

Những chiếc đinh (bải đọc hiểu tiếng Việt lớp 4-5)

04 Tháng Mười Hai 2017
Đọc thầm câu chuyện Những vết đinh và trả lời câu hỏi. Bài đọc hiểu do TiengVietTieuHoc.vn cung cấp.
Chat với ConTuHoc