phương pháp học tiếng Anh

7 nguyên tắc học tiếng Anh hiệu quả

20 Tháng Ba 2017
Lên THCS, số môn học rất nhiều, các hoạt động ngoại khóa cũng tăng nhiều, con bạn cần học tiếng Anh một cách chủ động, hiệu quả hơn. Bài viết này nêu lại 7 nguyên tắc tự học tiếng Anh thành công đã được nhiều người, nhiều nguồn nói tới.
Chat với ConTuHoc