trọng âm tiếng Anh

Bộ quy tắc và bài tập trắc nghiệm về trọng âm trong tiếng Anh

18 Tháng Mười Hai 2017
Với tiếng Anh - một ngôn ngữ đa âm tiết - trọng âm chính là chìa khóa để hiểu và giao tiếp thành công. Trong một từ có hai âm tiết trở lên, sẽ luôn có một âm tiết phát âm khác biệt hẳn so với những âm tiết còn lại về độ dài, độ lớn và độ cao. Đây là ...

Cách đánh dấu trọng âm cơ bản - Phần 6: Quy tắc trọng âm đối với từ phức.

17 Tháng Mười Hai 2017
Cách đánh dấu trọng âm cơ bản - Phần 6: Quy tắc trọng âm đối với từ phức.

Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 5: Quy tắc đối với từ có 4 âm tiết

17 Tháng Mười Hai 2017
Cách đánh dấu trọng âm cơ bản - Phần 5: Quy tắc trọng âm đối với từ có 4 âm tiết

Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 4: Quy tắc đối với từ có 3 âm tiết

19 Tháng Mười Hai 2017
Cách đánh dấu trọng âm cơ bản - Phần 4: Quy tắc trọng âm đối với từ có 3 âm tiết

Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 3: Quy tắc đối với Danh từ

18 Tháng Mười Hai 2017
Cách đánh dấu trọng âm cơ bản - Phần 3: Quy tắc trọng âm đối với Danh từ, Tính từ, Trạng từ và Giới từ có 2 âm tiết.

Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 2: Quy tắc với các Động từ, Tính từ, Trạng từ và Giới từ

18 Tháng Mười Hai 2017
Cách nhấn rọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 2: Quy tắc trọng âm đối với Động từ

Nhấn trọng âm từ trong tiếng Anh - Phần 1 (Quy tắc chung với những từ có 2 âm tiết)

18 Tháng Mười Hai 2017
Quy tắc ghi nhớ về trọng âm tiếng Anh - Phần 1: Quy tắc chung nhất với những từ có 2 âm tiết.
Chat với ConTuHoc