Phát triển kỹ năng đọc suy luận với sách Raz-kids mở rộng

18 Tháng Mười Hai 2017 4208 lượt đọc

Người đọc khi suy luận sẽ sử dụng các manh mối có trong văn bản, kết hợp với trải nghiệm của chính mình để tìm ra điều không được diễn tả một cách trực tiếp. Khi đó văn bản trở thành những nội dung đáng nhớ hơn, nhiều ý nghĩa hơn, và người đọc tìm thấy hứng thú lâu bền với việc đọc, biết ứng dụng những gì đã được đọc vào thực tế cuộc sống. 

Bài viết Suy luận – phương pháp đọc suy ngẫm sẽ giúp bạn hiểu biết chi tiết về quá trình suy luận và phương cách hướng dẫn trẻ thực hành, rèn luyện kỹ năng này.

Dưới đây là bảng danh mục sách tiếng Anh được thiết kế để rèn luyện kỹ năng Suy luận (make references) trong Raz-kids mở rộng:

Nguồn: Books by skills chart, Kids A-Z

Tên sách Level
He Runs A
Bridges B
The Mitten D
Why Can't I? D
Future Flowers D
Whale Watching D
What Is in the Box? E
Four Friends F
A Look at Fossils F
Fishtank Fun F
In a Chinese Garden F
Many Roads F
The Hard Frost G
New Rule! G
Ready, Set, Bike! G
Homemade Halloween G
Arrows G
Arrows G
Arrows G
Sled Dogs to the Rescue G
Hawaii Volcanoes National Park G
Guess That President G
Club Monster H
The Parking Ticket H
Bonk and the Big Splash I
Changes J
Mud Runs J
Good for Thurgood! K
Harold the Hungry Plant L
The Sometimes Friend M
Mud Runs M
Good for Thurgood! N
The Mona Lisa Mystery P
Manatees P
Mud Runs P
Good for Thurgood! Q
Morty and the Teacher's Apples Q
Emily Q
First Day of School Q
Only One Aunt Maggie R
Trick or Treat? R
Part 4: Raining Cats, Dogs, and Other Animals R
Part 5: Let a Smiley Face Be Your Umbrella S
Ghosts in the House S
Morty and the Fancy-Pants Wedding S
Cali and Wanda Lou T
The Inuit: Northern Living U
The Sun, Earth, and Moon U
Don't Wake the Mummy U
The Velveteen Rabbit X
The Blues: More Than A Feeling X
Seeing the Evidence: Forensic Scientists at Work X
The School Versus James Holt X
Up From Slavery X
Amazing Antarctica Y
Sled Dogs to the Rescue Y
Hawaii Volcanoes National Park Y
Jessica Loves Soccer Y
Amazing Antarctica Y
Sled Dogs to the Rescue Y
The Story of Lewis and Clark Book 2: To the Pacific Ocean Y
Battling for Independence Y
The Haidas Y
The Mystery Twin Y
Hawaii Volcanoes National Park Z
1849: The California Gold Rush Z
Hansel and Gretel Z
Amazing Antarctica Z
Why We Sleep Z
Hattie in the Attic Z
Seeds and Sunflowers Z
Water Cities Z
Hansel and Gretel Z
Hiking the Appalachian Trail Z
1849: The California Gold Rush Z
The Nor'easter Z
The Wall Z
Why We Sleep Z
Guy Fawkes Day Z
1849: The California Gold Rush Z
The Outburst Z
The Treasure of El Dorado Z
Water Cities Z
Hansel and Gretel Z1
Hiking the Appalachian Trail Z1
The Monkey's Paw Z1
The House in the Desert Z1
Mysterious Shipwrecks Z1
Why We Sleep Z1
Guy Fawkes Day Z1
Ancient Mesopotamia Z1
The Treasure of El Dorado Z1
Water Cities Z1
Hiking the Appalachian Trail Z1
Mysterious Shipwrecks Z1
Guy Fawkes Day Z1
The Monkey's Paw Z1
Ancient Mesopotamia Z1
   
Alien Collective I: Resistance Z1
The Queen's Loss (Part II) Z1
The Monkey's Paw Z1
Mysterious Shipwrecks Z1
The Treasure of El Dorado Z1
Ancient Mesopotamia Z1
Alien Collective I: Resistance Z1
Alien Collective I: Resistance Z1
Ready for Rising Seas? Z1
Battling for Independence Z1
The Raven Z2
Battling for Independence Z2
Nellie Bly Z2
Japanese American Incarceration During World War II Z2
 
 

Đăng kí nhận email

Nếu bạn muốn định kì nhận được email tóm tắt các thông tin hay được chia sẻ trong nhóm Facebook kết nối phụ huynh Con Tự  Học hơn 160K thành viên, thông báo về các tài nguyên miễn phí hay, các sản phẩm mới và các chương trình ưu đãi của ConTuHoc

Sản phẩm tiêu biểu

2.100.000 VND 1.145.000 VND
Đặt mua tại TiengAnhK12
Đặt mua tại TiengAnhK12